Afbeelding
Canva

WMO en tekort aan huishoudelijke zorg ouderen

18 september 2023 om 10:50 Overig Deel je nieuws

In de begroting van 2022 kwamen we al een aardig overschot op de begroting tegen: bijna zes ton. Op de vraag van 50PLUS aan de wethouder om dat gericht ten behoeve van minder draagkrachtigen (vooral ouderen) in te zetten kregen wij als antwoord dat de gemeente niet aan inkomenspolitiek kan/mag doen.

Tijdens de vakantieperiode blijkt het probleem echter nog hardnekkiger en groter dan wij al dachten. Via diverse kanalen bereikten ons berichten over schrijnende situaties waarin ouderen van broodnodige hulp blijven verstoken. 

Voorbeeld: kregen ouderen eerder iedere week huishoudelijke hulp, in de vakantieperiode was dat eenmaal in de twee weken.

50PLUS wil hier graag extra aandacht voor vragen.
Dat er een tekort aan arbeidskrachten is weten wij, maar graag horen wij aan welke oplossingen wordt gewerkt en/of wat wel mogelijk is.

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders

1. Wat is de status t/m augustus 2023 van hetgeen begroot versus toegekend?   

2. Hoe verhoudt zich hetgeen begroot is per klant, en wordt de schaarste evenredig over alle klanten verdeeld. Hoeveel lopen de percentages uiteen als dat niet het geval is? 

3. Wie bepaalt de urgentie/planning en op basis van welke criteria? 

4. Worden die criteria getoetst en zo ja door wie?

5. 50PLUS hoort graag of er extra acties lopen om dit probleem structureel op te lossen, en hoe verloopt de bijsturing daarop?

Namens de fractie van 50PLUS Amstelveen, 

Emiel Sjaardema

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie