Wethouder Herbert Raat en burgemeester Tjapko Poppens tijdens een bezoek aan een uitgebrande etagewoning.
Wethouder Herbert Raat en burgemeester Tjapko Poppens tijdens een bezoek aan een uitgebrande etagewoning. Archief

Toezicht op brand- en constructieve veiligheid krijgt prioriteit in Amstelveen

4 mei 2023 om 12:37 Overig

AMSTELVEEN Brandveiligheid en constructieve veiligheid van risicovolle gebouwen krijgen het komende jaar prioriteit van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving. Deze keuze is gemaakt op basis van een risicoanalyse. Om grip te krijgen op het groeiend aantal handhavingszaken heeft het college van B en W een duidelijke splitsing gemaakt in zaken met een hoge en een lagere prioriteit. 

Om te voorkomen dat het afgeven van vergunningen, belangrijke toezichtstaken en handhavingszaken in het gedrang raken, is het volgens het college nodig om nu duidelijke keuzes te maken. “Dat iedereen in Amstelveen veilig kan wonen en werken heeft de hoogste prioriteit,” stelt wethouder Herbert Raat (vergunningen en handhaving). “Het is nu nodig om scherpe keuzes te maken. De werkdruk is hoog.”

EXCESSEN

Mede in verband daarmee is de gemeente enkele jaren geleden ook begonnen met het vergunningvrij maken van kleine bouwwerken, zoals een dakkapel of aanbouw. “Op die manier kunnen we ons richten op het toezicht houden en handhaven van echte excessen. Dit heeft echter niet geleid tot minder handhavingszaken. Daarom maken we nu op basis van een risicoanalyse scherpe keuzes en zetten we in op brandveiligheid en constructieve veiligheid. Dit kan betekenen dat kleinere handhavingszaken langer blijven liggen, maar veiligheid staat voorop.”

CAPACITEIT

De huidige keuzes zijn gebaseerd op de bestaande capaciteit binnen de organisatie. Op een later moment vindt besluitvorming plaats waar de gemeenteraad bij wordt betrokken. Dit gebeurt na evaluatie van de nieuwe werkwijze en met het oog op de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die op 1 januari 2024 ingaan. 

Met de toekomstige Omgevingswet wordt gestreefd naar het vereenvoudigen en versnellen van procedures onder het motto: regel alleen dat wat echt nodig is. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat een deel van het toezicht van eenvoudigere bouwwerken naar de markt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie