Op de locatie waar het appartementencomplex gepland is, staat nu nog een kantoor.
Op de locatie waar het appartementencomplex gepland is, staat nu nog een kantoor. Google Streetview

Omwonenden dienen bezwaren tegen bouwplan Charlotte van Montpensierlaan in

7 december 2022 om 12:49 Overig

AMSTELVEEN Omwonenden van de Charlotte van Montpensierlaan 2a hebben bij de gemeente een zienswijze met bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex op deze locatie ingediend. De bewoners hebben zich verenigd in de stichting Erfgoed Elsrijk. De omwonenden vrezen voor inbreuk op hun privacy en voor de aantasting van het beschermde stadsgezicht door de geplande bomenkap, het ijzeren hekwerk dat de ontwikkelaar rondom het terrein wil plaatsen en de aanleg van balkons.

Op het terrein in Elsrijk staat nu een leegstaand kantoorgebouw dat omgeven is door groen. Het plan waar de omwonenden bezwaar tegen maken gaat uit van een appartementengebouw van 18 woningen. Het gebouw heeft 4 bouwlagen en de maximum hoogte bedraagt 12,5 meter. In het complex komen 18 huurappartementen (5 laag middelduur, 4 hoog middelduur en 9 vrije huursector appartementen).

HERPLANTPLICHT De omwonden wijzen er in hun zienswijze op dat de Charlotte van Montpensierlaan is aangemerkt als van landschappelijke, beeldbepalende en cultuurhistorische waarde met de de aanwijzing van beschermd Stadsgezicht Elsrijk West. Ze verzoeken het college van B en W daarom om een herplantplicht in en rondom de tuin van het complex te verbinden aan de omgevingsvergunning. ‘Op deze manier blijft de cultuurhistorische waarde, waarde van het stads- en dorpsschoon en de privacy van de omwonenden beter gewaarborgd,’ aldus de stichting Erfgoed Elsrijk.

HEKWERK De omwonenden keren zich ook tegen de plaatsing van een ijzeren hekwerk van 1.80 meter hoog rond het terrein. De stichting Erfgoed Elsrijk vindt het hek qua materiaalkeuze, kleur en hoogte niet passen bij status van beschermd stadsgezicht van de Charlotte Montpensierlaan. Ze vinden dat het college een voorschrift aan de vergunning moet verbinden voor de aanleg van een natuurlijke barrière, zoals een haag in combinatie met bomen op en rondom het perceel.

BALKONS Stichting Erfgoed Elsrijk vindt ook dat de bij de appartementen geplande balkons inbreuk doen op de privacy van de omwonenden. Volgens hen zijn deze balkons ook in strijd met de status beschermd stadsgezicht van het gebied en maken zij onnodig extra bomenkap nodig. Volgens de stichting zijn de balkons niet nodig, omdat er een gemeenschappelijke tuin wordt aangelegd. Ze wijzen er op dat volgens het Bouwbesluit balkons niet noodzakelijk zijn of sterk gereduceerd kunnen worden bij aanwezigheid van een dergelijke tuin.

VLEERMUIZEN Stichting Erfgoed Elsrijk acht ook nader onderzoek nodig voor de aanwezigheid van vleermuizen en de opstelling van een adequaat groenplan. Daarnaast behoudt ze zich het recht voor nog te komen met nadere bezwaren en gedachten. Dit neemt niet weg dat de stichting de deur open laat staan voor nader constructief overleg teneinde te komen tot een oplossing waarbij - zowel voor omwonenden als in het algemeen belang - recht wordt gedaan aan de specifieke bouwkundige en ‘groene’ karakteristieken van dit stukje Amstelveen.

VERDIEPING MINDER De gemeente laat in een reactie weten dat na de participatie met de buurt nu de fase van het toetsen van formele zienswijzen op de vergunning is ingegaan. De gemeente toetst daarbij onder andere aan de startnotitiekaders die na participatie met omwonenden aangepast door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Zo komt er een verdieping minder dan in het aanvankelijk ontwerp waardoor er in plaats van 24 nu 18 woningen worden gebouwd. Daardoor zijn er minder parkeerplaatsen nodig en kan de ontwikkelaar volgens de gemeente meer groen op eigen terrein behouden. Verder laat de gemeente weten ook open te staan voor gesprek. Indieners van zienswijzen krijgen zoals gebruikelijk een formeel bericht bij het besluit over de vergunning.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie