De tijdelijke noodopvang 'Sonjashnik' aan de Prof. E.M. Meijerslaan in kantorenwijk Kronenburg.
De tijdelijke noodopvang 'Sonjashnik' aan de Prof. E.M. Meijerslaan in kantorenwijk Kronenburg. Gemeente Amstelveen

Amstelveen biedt onderdak aan circa 700 Oekraïense vluchtelingen

25 oktober 2022 om 15:18 Overig

AMSTELVEEN Momenteel wordt aan circa 700 Oekraïense vluchtelingen onderdak geboden in Amstelveen. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente. Circa 270 Oekraïners verblijven bij gastgezinnen in Amstelveen. Het merendeel van de Oekraïners die zijn gevlucht na de Russische inval in hun land verblijft in gemeentelijke opvangvoorzieningen. 360 vluchtelingen wordt onderdak geboden in de hotels Ibis en Adagio. Daarnaast verblijven er 70 in de tijdelijke noodopvang aan de Prof. E.M. Meijerslaan.

Aangezien het er niet naar uit ziet dat de vluchtelingen op korte termijn terug naar hun land kunnen, gaat de gemeente met beide hotels in gesprek over verlenging van het verblijf na 31 december. De gemeente heeft hiervoor inmiddels toestemming gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze toestemming is noodzakelijk, omdat de tijdelijke opvanglocaties onder een aanvliegroute van Schiphol liggen waar restricties gelden voor langdurige bewoning.

STATUSHOUDERS Naast de opvang van Oekraïense vluchtelingen, moet Amstelveen ook onderdak bieden aan erkende vluchtelingen (statushouders). Omdat het Rijk de uitstroom van statushouders uit asielzoekerscentra wil versnellen, moeten gemeenten landelijk 20.000 statushouders versneld huisvesten voor het eind van dit jaar. Op die manier kunnen in die centra plekken vrijgemaakt worden voor nieuwe asielzoekers. Voor Amstelveen betekent dit dat onze taakstelling voor de tweede helft van 2022 met 34 is opgehoogd naar 104 personen. In september liep de gemeente al met twee personen voor op de oude taakstelling voor 2022. Er resteerde dus nog een taakstelling van 32 personen. ‘De verwachting is dat we voor alle statushouders huisvesting hebben vóór het eind van het jaar,” meldt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad. Het college meldt daarin ook dat het Rijk de taakstelling voor de eerste helft van 2023 heeft verhoogd naar 111 personen. 

MINDERJARIGE VREEMDELINGEN Het college kondigt in de brief ook aan dat op 14 november zes alleenstaande minderjarige vreemdelingen hun intrek nemen in een kleinschalige opvanglocatie in Middenhoven. ‘Het gaat om jongeren tussen de 15 en 18 jaar. De jongeren zijn statushouders, gaan naar school en hebben als perspectief integratie in Nederland. Het Nidos heeft de voogdij over de jongeren en Movement On The Ground zorgt voor de dagelijkse begeleiding op de locatie,’ aldus B en W. Omwonenden worden per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopavond. ‘Daarbij wordt er, als de jongeren een beetje gewend zijn aan hun nieuwe leefomgeving, een kennismaking tussen de jongeren en hun coaches en direct omwonenden georganiseerd.’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie