Leerlingen van het KKC hebben hun plannen voor klimaatadaptatie gepresenteerd aan de gemeente.
Leerlingen van het KKC hebben hun plannen voor klimaatadaptatie gepresenteerd aan de gemeente. Gemeente Amstelveen

Technasium-leerlingen KKC presenteren oplossingen voor klimaatadaptatie

Overig

AMSTELVEEN Honderdtwintig Technasium-leerlingen van het KKC hebben maandag hun oplossingen voor klimaatadaptatie aan de gemeente Amstelveen. Diat gebeurde in het kader van van het project ‘Technasium to the Rescue’ waar 1000 leerlingen aan meedoen. Vier groepjes leerlingen mochten hun plannen presenteren. Deze werden beoordeeld door de wethouder Floor Gordon (Duurzaamheid) en medewerkers van de gemeente. Na lang beraad werden twee projecten aangewezen als winnaar.

Klimaatadaptatie is de aanpassing van de stad aan de verandering van het klimaat, waaronder intensere en frequentere regenbuien en extreem hete temperaturen. “De eerste winnaar, een groep die zich de Tegelwippers noemden, had een heel uitvoerbaar plan. Deze groep wil een hele brede asfaltweg versmallen en vervangen door een natuurspeeltuin. Dit past goed binnen het beleid van de gemeente. De groep had goed gekeken welk probleem er op de locatie was. De groep had ook buurtbewoners gevraagd of hier ook inderdaad sprake was van hittestress en wateroverlast. Door de natuurspeeltuin met groen kan het water beter wegzakken en is er minder overlast van hitte. Het plan is zeer realistisch en zou in het echt uitgevoerd kunnen worden,” aldus wethouder Floor Gordon aan.

[ENERGIE OPWEKKEN MET STROMEND WATER] De tweede winnaar, de groep Klimaatdetectives, had een heel ambitieus plan. Zij willen de straten en pleinen meer schuin laten aflopen en grotere putten maken, zodat het water beter en sneller weg kan lopen. Het water stroomt dan naar diepe bassins. Door de stroming van het water willen de groep energie opwekken via een Teslaturbine. En deze energie zou mogelijk ook in waterstof kunnen worden omgezet. Dit idee is innovatief en zou nog verder onderzocht moeten worden. De groep heeft berekend dat hier in Nederland wel 2 miljoen euro mee bespaard kan worden.

De groep Klimaatstrijders stelden voor om een filter onder het voetbalveld bij de Poel aan te leggen, zodat het water beter weg kon. Verder voorziet hun plan in het planten van eikenbomen om het veld, want die nemen veel water op en geven verkoeling. Het laatste team had een oplossing voor wateroverlast onder het viaduct bij de A9. Zij stelden tegels met gaten voor aan de zijkant. Zodat het water makkelijker weg kan stromen. 

[INSPIREREND] “Het is heel inspirerend om te zien dat de jongeren zo serieus nadenken over de problemen van nu die op ons afkomen. De leerlingen kwamen met realistische, maar ook met vernieuwende ideeën. Heel goed en ik wil de leerlingen daarom ook hartelijk bedanken,” zegt wethouder Gordon.

advertentie