Menno van Leeuwen (links) en Victor FRequin (rechts) met minister Mark Harbers
Menno van Leeuwen (links) en Victor FRequin (rechts) met minister Mark Harbers VVD Amstelveen

VVD-fractieleden bespreken Amstelveense zorgen met minister Harbers

Overig

AMSTELVEEN Victor Frequin en Menno van Leeuwen van de VVD fractie Amstelveen hebben maandagavond met minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) gesproken. Frequin sprak de minister aan op de weigering van de Inspectie van het ministerie om studentenwoningen toe te staan in de wijk Kronenburg. Van Leeuwen ging met Habers in gesprek over het recente rapport van de RIVM waarin gesproken wordt over gezondheidsrisico’s op grond van ultrafijnstof afkomstig van vliegverkeer.

De minister was naar een bijeenkomst vande VVD in Haarlemmermeer gekomen om te praten over de toekomst van de luchthaven Schiphol. De twee Astelveense VVD-raadsleden grepen de gelegenheid aan om hem ziorgen uit Amstelveen voor te leggen.

Frequin wees de minister erop dat er in Uilenstede al veel studenten wonen die kunnen leven met de geluidsoverlast van de vliegtuigen. Volgens hem is het verbieden van nieuwe studentenwoningen in diezelfde omgevong dan raar. De minister gaat daarmee volgens Frequien in tegen de wens van gemeenten, universiteiten, woningbouwers en natuurlijk de studenten zelf. ‘Zij zijn hiervan de dupe!’ Harbers wilde in zijn reactie geen datum noemen waarop er wel gebouwd zou mogen worden. ‘Amstelveen en de studenten moeten dus afwachten,’ aldus Frequin.

In het gesprek met Van Leeuwen over het RIVM-rapport maakte Harbers een vergelijking met de gaswinning in Groningen waar gevaren voor de bevolking hebben geleid tot het besluit om de gaswinning te staken. Hij erkende het grote belang van de luchthaven voor de economie en welvaart, maar gaf aan dat er ook grenzen zijn waarbinnen de luchthaven moet blijven. De minister gaf recent een aanzet om de groei van Schiphol terug te brengen en het aantal vluchten naar beneden bij te stellen.

De minister gaf tot slot aan graag een keer naar Amstelveen te willen komen om ter plekke met alle betrokkenen te praten.

advertentie