De eis dat de eigenaar de woning met een lichtere kleur moest overschilderen, is afgewezen.
De eis dat de eigenaar de woning met een lichtere kleur moest overschilderen, is afgewezen. Archief

Rechter wijst eis af dat huiseigenaar blauwe woning over moet schilderen

Overig

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen heeft een nederlaag geleden in een rechtszaak die was aangespannen door de eigenaar van een woning in Westwijk. De huiseigenaar had in 2019 zijn huis volgens de gemeente met een te felle kleur blauw geschilderd en moest dat op last van een dwangsom terugbrengen naar een lichtere kleur. De huiseigenaar ging hiertegen in het beroep en is door de rechter in het gelijk gesteld, omdat de gemeente onvoldoende heeft onderbouwd dat er sprake is van een zogenaamde welstandsexces.

In 1994 heeft de gemeente een vergunning verleend voor de woning met gevels in een lichtblauwe kleur. De andere huizen in de buurt hebben een witte of lichte zandkleur. De felle kleur blauw die op de woning is aangebracht wijkt daar volgens de gemeente sterk van af, waardoor het woongebied geen eenheid meer vormt.

WELSTANDLUW De woning staat in een zogenaamd welstandsluw gebied. Dit betekent dat de gemeente de burger de ruimte gunt om zijn eigen woonwensen te realiseren en er geen welstandstoets meer plaatsvindt bij het vergunningstraject, tenzij er sprake is van een welstandsexces. Nadat de gemeente enkele klachten had ontvangen van omwonenden, kwamen het college van B en W en de Stadsbouwmeester tot het oordeel dat er hier sprake was van een dergelijk exces.

FOTO’S Volgens de rechter heeft de gemeente de gestelde buitensporigheid echter onvoldoende onderbouwd. De rechter wijst er daarbij op dat het door de gemeente ingeschakelde Nederlandse Kleur Instituut geen kleurmeting op locatie heeft verricht en het rapport is gebaseerd op de aangeleverde foto’s. De huiseigenaar stelt volgens de rechter in dit verband terecht dat foto’s geen uitsluitsel, maar slechts een voor meerdere uitleg vatbare indruk geven, mede afhankelijk van de kwaliteit van de foto’s.

De rechtbank stelt dat het NKI-rapport geen antwoord geeft op de vraag wat de op de gevel aangebrachte kleur is en dus ook niet of deze al dan niet gekwalificeerd kan worden als de vergunde kleur lichtblauw.  ’Nu het college een kleurmeting ter plaatse niet noodzakelijk heeft geacht, is er geen uitsluitsel verkregen over de op de gevel aangebrachte kleur en staat niet vast dat eisers in overtreding zijn. Het college is in dat geval niet bevoegd tot het opleggen van een last onder dwangsom,’ aldus de rechter.

De volledige uitspraak is hier te vinden.

advertentie
advertentie