Hoogspanningsstations zijn knooppunten in het elektriciteitsnetwerk.
Hoogspanningsstations zijn knooppunten in het elektriciteitsnetwerk. Pixabay

Liander zoekt in Amstelveen naar locatie voor 150 kV-station

Overig

AMSTELVEEN Liander steekt komende jaren miljarden euro’s in het elektriciteitsnet in grote delen van Nederland. Deze grote investering is volgens de netbeheerder nodig om tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag naar elektriciteit en de grootschalige teruglevering van groene stroom aan het net. Er staan volgens het investeringsplan mogelijk ook werkzaamheden in Amstelveen op stapel. Liander is hier op zoek naar een locatie voor een 150 kv-station. In Haarlemmermeer zoekt Liander twee locaties voor nieuwe stations. Dergelijke hoogspanningsstations zij belangrijke knooppunten in het elektriciteitsnetwerk.

Door de komst van wind- en zonneparken wordt het steeds drukker op de Nederlandse netten. Ook is er door bijvoorbeeld een groeiende industrie, de toename van elektrisch vervoer en de komst van duurzame woonwijken steeds meer vraag naar stroom. Meerdere netbeheerders lieten afgelopen maanden al weten dat hun netwerk op steeds meer plaatsen volliep.

In nieuwe investeringsplannen van Liander staat dat er in de periode tot en met 2024 naar verwachting 3,1 miljard euro gespendeerd wordt om knelpunten te verhelpen en voorkomen. Met al dit geld moeten er landelijk meer dan 5.100 kilometer middenspanningskabel aangelegd worden en 1.400 kilometer laagspanningskabel. Ook zouden er bijna 2.400 nieuwe transformatorhuisjes geplaatst moeten worden.

In Noord-Holland investeert Liander daarnaast in de komende tijd in diverse elektriciteitsstations en in het versterken van het distributienet met grote 20 kV-ringen. Op deze manier kan Liander beter voldoen aan de verwachte capaciteitsvraag.

advertentie