De Oekraïense vlag.
De Oekraïense vlag. Pixabay

Inmiddels 360 vluchtelingen uit Oekraïne in Amstelveen opgevangen

Overig

AMSTELVEEN Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat in Amstelveen opgevangen wordt is inmiddels gestegen naar 360. Onder hen zijn ongeveer honderd kinderen. De Oekraïners zijn ondergebracht in het Ibis Hotel en het Adagio Aparthotel aan de Professor J.H. Bavincklaan. Vorig week dinsdag en woensdag kregen daar de eerste 180 vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk onderdak.

Het college van B en W heeft de gemeenteraad per brief van de stand van zaken op de hoogte gebracht. Met de opvang voor 360 Oekraïners heeft Amstelveen volgens het college een royaal aandeel genomen in de taakstelling voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De gemeente is samen met het hotelmanagement en enkele maatschappelijke organisaties bezig om de vluchtelingen te voorzien in de dagelijkse behoeften, medische zorg en dagbesteding. ‘Het is deze eerste periode belangrijk dat vluchtelingen zich veilig voelen en bij kunnen komen van de lange en vermoeiende reis,’ aldus B en W. 

[REGISTRATIE] De vluchtelingen die in Amstelveen verblijven, moeten opgenomen worden in de Basisregistratie Personen. ‘Zo krijgen we een goed beeld van het aantal en de samenstelling van groepen vluchtelingen, zodat we voorzieningen op maat kunnen bieden. Daarom is het belangrijk dat ook vluchtelingen die op particuliere adressen in Amstelveen verblijven zich laten registreren, zodat ook zij indien nodig gebruik kunnen maken van voorzieningen,’ aldus het college.

[DAGPROGRAMMA] De gemeente geeft nu prioriteit aan het organiseren van een dagprogramma met aandacht voor taal, cultuur en sport voor de opgevangen kinderen. ‘Een onderwijsaanbod volgt, ook voor kinderen die op particuliere adressen verblijven,’ aldus B en W. De gemeente is hierover in contact met kinderopvangorganisaties en schoolbesturen. Voor de volwassenen wordt de mogelijkheid om te werken onderzocht. De rijksoverheid is van plan de toegang tot de arbeidsmarkt voor Oekraïners tijdelijk te verruimen.

Omdat de situatie waarschijnlijker langer gaat duren dan verblijf in de crisisopvang wenselijk is, onderzoekt de gemeente ook de mogelijkheden voor huisvesting op langere termijn, ook voor andere doelgroepen zoals statushouders en economisch daklozen.

[WAARDERING] Het college meldt dat de gemeente van allerlei kanten aanbiedingen krijgt om te helpen. “Dat varieert van goederen, logeerplekken en hulp van vrijwilligers tot vastgoed. We waarderen deze betrokkenheid in de Amstelveense samenleving zeer. Op dit moment zijn we wat betreft opvanglocaties voorzien, maar dat kan natuurlijk veranderen.´

Vragen over hulp aan en opvang van Oekraënse vluchtelingen kunnen inwoners stelle via oekraine@amstelveen.nl.

advertentie