Eefa Doyle van hondenuitlaatservice Outlet! (links) en wethouder Floor Gordon in de arena in het bos.
Eefa Doyle van hondenuitlaatservice Outlet! (links) en wethouder Floor Gordon in de arena in het bos. Foto: Gemeente Amstelveen

Na inspraak alleen beperkte uitbreiding aanlijnplicht honden in Amsterdamse Bos

26 januari 2022 om 17:41 Overig

AMSTELVEEN De organisatie van het Amsterdamse Bos heeft in afstemming met Amstelveen geluisterd naar de bezoekers van het Bos. Op de inspraakversie van het Amsterdamse Bosplan 2020 – 2030 kwamen veel reacties. De belangrijkste uitkomst van de inspraak is dat het bos vooral losloopgebied voor honden blijft en er een beperkte uitbreiding van de aanlijnplicht in het hoofdentreegebied komt.

Het onderwerp honden hield de gemoederen bezig. Hondenbezitters en hondenuitlaatservices vreesden voor beperking van de losloopgebieden in het Bos. Dat leidde ertoe dat twee petities zijn ingediend, waarvan één door Eefa Doyle en Paul Borgmann namens 22 hondenuitlaatservices. Uit het merendeel van de reacties op de inspraakversie bleek dat bezoekers het belangrijk vinden dat álle groepen gebruikers op een prettige en veilige manier van het Bos kunnen genieten.

ENQUÊTE De bosbezoekers zijn in een participatief proces betrokken bij een mogelijke uitbreiding van een aanlijnplicht voor honden. Na een enquête en aansluitend gesprekken heeft de bosorganisatie met een aantal bezoekers een vervolggesprek gevoerd. De uitkomst is dat er een beperkte aanlijnplicht in het hoofdentreegebied in het noordoosten van het Bos komt waar de meeste bezoekers het Bos betreden. Deze aanlijnplicht gaat per 1 mei 2022 in.

MONITOREN “Amstelveen benadrukte het belang van een zorgvuldig participatieproces over met name het hondenbeleid. Onze gemeenteraad vroeg daar uitdrukkelijk aandacht voor. Nu ligt er een uitkomst waar deelnemers aan dat proces zich over hebben uitgesproken. We vinden het belangrijk om nieuwe afspraken te evalueren, overlast en effecten op natuurontwikkeling goed te monitoren en samen met alle bezoekers te blijven kijken hoe de verschillende gebruikers van het Bos naast en met elkaar van het Bos kunnen genieten,” aldus wethouder Floor Gordon (Groenbeheer).

BLIJ MET RESULTAAT Eefa Doyle van hondenuitlaatservice Outlet! overhandigde op 29 juli 2020 een petitie aan wethouder Floor Gordon en Mariska Bongaards (Amsterdamse Bos). Doyle: “Ik ben blij met de resultaten van het participatietraject dat we met de petitie hebben kunnen bereiken. Honden kunnen alsnog op vele plaatsen in vrijheid loslopen, zowel met hun baasjes als met professionele uitlaatservices.”

BETAALD PARKEREN Amsterdam zoekt naar bronnen van inkomsten ter dekking van het structurele tekort voor beheer en onderhoud van het Bos. In dat kader wordt onderzocht of bezoekers die met de auto naar het Bos komen bereid zijn hier aan bij te dragen. Om te kijken of dit haalbaar is, houdt Amsterdam tussen 21 februari en 1 september 2022 een proef waarmee de eerste drie uur gratis parkeren op het hoofdparkeerterrein bij de Bosbaan wordt afgeschaft.

Wethouder Floor Gordon kondigt aan dat de gemeente Amstelveen hierbij de vinger aan de pols gaat houden. “Het afschaffen van de eerste drie uur gratis parkeren niet mag leiden tot een verhoogde parkeerdruk in Amstelveense woonbuurten.” De gemeente houdt parkeerdrukmetingen zodat de uitkomsten bij de evaluatie kunnen worden meegenomen.

SAMENWERKING Daarnaast onderzoeken Amstelveen en Amsterdam vormen van meer samenwerking. Het Amsterdamse Bos ligt grotendeels op Amstelveens grondgebied en is eigendom van de gemeente Amsterdam. Jaarlijks wordt het Bos zo’n zes miljoen keer bezocht, waarvan meer dan een kwart door Amstelveners.  

Op www.amsterdamsebos.nl geeft het Amsterdamse Bos actuele informatie over het Bos en over de uitvoering van het Bosplan en is een afbeelding opgenomen die de beperkte uitbreiding van de aanlijnplicht weergeeft.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie