Wethouder Herbert Raat op bezoek bij Museum JAN dat ook meedeed aan de proef met een meerjarige subsidieregeling.
Wethouder Herbert Raat op bezoek bij Museum JAN dat ook meedeed aan de proef met een meerjarige subsidieregeling. Anko Stoffels

College: meerjarige subsidieregeling stimuleert culturele instellingen tot vernieuwing

14 januari 2022 om 09:26 Overig

AMSTELVEEN Het college van B en W heeft ingestemd met het invoeren van een meerjarige subsidiestructuur voor culturele instellingen. De nieuwe subsidieregeling moet instellingen stimuleren om te blijven vernieuwen en mogelijkheden te creëren om in te springen op nieuwe ontwikkelingen. Tijdens de subsidieperiode van vier jaar zijn er vaste momenten waarop de gemaakte afspraken worden geëvalueerd.

Vanuit de culturele instellingen zelf, verenigd in het Lokaal Overleg Culturele Organisaties in Amstelveen (LOCO), is ook de wens uitgesproken voor een transparanter subsidiemodel. Indien de gemeenteraad instemt met de nieuwe subsidiesystematiek, ontvangen instellingen de meerjarige subsidie als basis en kunnen zij voor eventuele aanvullende financiering een aanvraag doen voor projectsubsidies.

SAMENWERKING “Subsidie mag niet vanzelfsprekend zijn. De invoering van een meerjarige subsidieregeling is van belang om de culturele infrastructuur op peil te houden”, zegt wethouder Herbert Raat (kunst en cultuur en financiën). “Het stimuleert niet alleen vernieuwing, we moedigen instellingen ook aan om samenwerkingen aan te gaan met andere culturele partners, onderwijsinstellingen en lokale ondernemers om het aanbod te verrijken. Tijdens de coronacrisis is ook gebleken dat samenwerking tussen culturele instellingen veel oplevert. Dit is veel breder te trekken. Op deze manier wordt elke geïnvesteerde euro in kunst en cultuur gebruikt om de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur te vergroten.”

PROEF Sinds 2019 heeft onder meer Museum JAN meegedraaid in een proef met een meerjarige subsidieregeling. Het museum ontving een subsidie voor een periode van drie jaar. Vorig jaar is uit een tussenevaluatie gebleken dat het museum met de verleende subsidie door een uitgekiende marketingstrategie en het zoeken naar samenwerkingen het optimale maatschappelijke effect bereikt. De meerjarige subsidieregeling lijkt hiermee haar vruchten af te werpen.

MOTIE De meerjarige subsidieregeling sluit aan bij de motie die de gemeenteraad op 24 maart 2021 heeft aangenomen en waarin staat dat zij wil dat het college kaders stelt voor subsidieontvangers om het maatschappelijk effect te verhogen en te sturen op meer onderlinge samenwerking. De opzet van deze meerjarige subsidieregeling lijkt hierin te voorzien.

VERVOLG De gemeenteraad bespreekt het collegevoorstel voor een meerjarige subsidiestructuur in de raadscommissie Burgers en Samenleving op 2 februari en besluit hierover tijdens de gemeenteraad op 16 februari.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie