De mogelijkheid voor instellingen om een maatschappelijk overbruggingskrediet aan te te vragen wordt verlengd tot 1 juli 2022
De mogelijkheid voor instellingen om een maatschappelijk overbruggingskrediet aan te te vragen wordt verlengd tot 1 juli 2022 Pixabay

Amstelveen verlengt regeling overbruggingskrediet voor instellingen

4 januari 2022 om 11:28 Overig

AMSTELVEEN Vanwege de nog steeds van kracht zijn coronamaatregelen, verlengt de gemeente de mogelijkheid voor maatschappelijke instellingen om een subsidie aan te vragen voor een maatschappelijk overbruggingskrediet tot 1 juli 2022. Oorspronkelijk liep de regeling af per 1 januari, maar vanwege het voortduren van de crisis en de daarmee gepaard gaande beperkingen is dat nu zes maanden verschoven. Dat meldt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

Tijdens de coronacrisis heeft de gemeente aan diverse maatschappelijke instellingen (welzijn, sport, cultuur) een garantiesubsidie of een maatschappelijk overbruggingskrediet verleend, nadat zij dit hadden aangevraagd. Tot begin november 2021 zijn 76 aanvragen gedaan waarvan 52 door maatschappelijke instellingen. Van deze maatschappelijke instellingen hebben 15 culturele instellingen het verzoek om een maatschappelijk overbruggingskrediet gedaan. Daarnaast vroegen 6 culturele instellingen om huurkwijtschelding.

Vanuit het lokaal coronafonds heeft de gemeente tot heden circa 5,8 miljoen euro ingezet voor maatschappelijke instellingen. Het aandeel van de culturele sector hierin betreft 1,5 miljoen. inclusief kwijtschelding voor huur over 2021.

‘Het is goed mogelijk dat de gevolgen van de crisis ook de komende maanden extra schade toe kunnen brengen. Voor veel, met name culturele instellingen en organisaties, in het bijzonder die instellingen die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van inpandige voorzieningen en/of massale bijeenkomsten, betekent dat dat zij een nog altijd onzekere periode tegemoet gaan. Het niet voortzetten van de regeling kan dan, in het bijzonder voor de kunst- en cultuursector, ongunstig zijn en de continuïteit van deze (ook op de langere termijn) in gevaar brengen. We voorzien dan ook dat het van belang is de regeling in de huidige vorm te verlengen tot 1 juli 2022,’ aldus B en w.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie