Mieke Regelink mocht vandaag als eerste de onderscheiding in ontvangst nemen. Zij is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mieke Regelink mocht vandaag als eerste de onderscheiding in ontvangst nemen. Zij is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Foto: TWYCER.NL / IGOR ROELOFSEN

17 koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Amstelveen

26 april 2021 om 14:35 Overig

AMSTELVEEN Burgemeester Tjapko Poppens reikte maandag 26 april, uit naam van Zijne Majesteit de Koning, zeventien lintjes uit in Amstelveen: twee Officieren, één Ridder en veertien Leden in de Orde van Oranje-Nassau. Van de zeventien gedecoreerden zijn vijftien inwoners uit Amstelveen, één uit Amsterdam en één uit Schellinkhout. Allen mensen die zich gedurende lange tijd bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Vanwege de coronamaatregelen was bij deze Algemene Gelegenheid 2021 ofwel ‘lintjesregen’ een openbare bijeenkomst in het raadhuis niet mogelijk. De burgemeester ontving mensen om de beurt in aparte ruimten en met een klein gezelschap in het raadhuis. De verrassing en blijdschap waren er voor de meesten niet minder om. Burgemeester Tjapko Poppens: “Lintjesregen is altijd weer een bijzondere en feestelijke gebeurtenis. Wat mij opvalt in Amstelveen is het grote aantal enthousiaste, betrokken vrijwilligers. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor maatschappelijke instellingen, verenigingen, goede doelen, de wijk of hun medemens. Ik ben trots op alle Amstelveense vrijwilligers. Vandaag is een aantal van hen in het zonnetje gezet. Zeer verdiend. Van harte gefeliciteerd.”

Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau: 

ERIC VAN AGTMAAL: Richtte Mekong Eye Doctors en later Asian Eye Care op, organisaties ter bestrijding van blindheid in Zuidoost-Azië. Was jarenlang de drijvende kracht achter deze organisaties, zowel in Nederland als ter plaatse. Hij heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van oogheelkundige zorg en het welzijn van kansarme kinderen in Zuidoost-Azië.

ANTON MAAS ontvangt deze onderscheiding voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de bridgesport nationaal en internationaal, gedurende een periode van 50 jaar. Niet alleen als speler maar ook als voorzitter van de spelersraad, lid van protestcommissies van de Europeanen World Bridge League en begeleider en non-playing captain van Nederlandse topteams.


Anton Maas is Officier in de Orde van Oranje-Nassau. (Foto: Twycer / Fotografie voor bedrijven)

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

MARJOLEIN BOS: Richtte de patiëntenvereniging Cystinose Groep Nederland op. Is ruim 20 jaar de organisator, voorzitter en drijvende kracht achter deze vereniging die de belangen behartigt van Cystinose patiënten. Zet zich ook op Europees niveau vrijwillig in voor belangenbehartiging van Cystinose patiënten.


Marjolein Bos mag zich nu ridder noemen. (Foto: Twycer.nl / Igor Roelofsen)

Lid in de orde van Oranje-Nassau:

MIEKE REGELINK: Al vele jaren de drijvende kracht achter veel (sport)activiteiten in de Amstelveense samenleving. Zij organiseert sportdagen en activiteiten om met name ouderen in beweging te krijgen. Eerst via Movetivation en later als voorzitter bij VML Nederland. Daarbij is zij actieve vrijwilliger bij het Noorddamcentrum en vrijetijdsvereniging De Schakel.

TON FELDMANN: Maakt, naast zijn jarenlange brede inzet bij hockeyvereniging Myra, deel uit van de werkgroep weidevogels van IVN Amstelveen. Daarnaast is hij ruim 15 jaar een actieve vrijwilliger en penningmeester bij moestuinvereniging Nesserlaan.


Koninklijke onderscheiding ook voor Ton Feldmann. (Twycer / Fotografie voor bedrijven)

LEX NIEUWENHUIZEN: Vervult ruim 35 jaar tal van functies voor voetbalvereniging Sporting Martinus. Van speler tot trainer, lid van jeugd- en pupillencommissie en wedstrijdsecretariaat. Hij zette de eerste stappen naar digitalisering van de ledenadministratie. 

RICHARD NIEUWENHUIZEN: Zet zich naast zijn vrijwilligerswerk voor de diaconie en het Latijns Parochiekoor van de Augustinuskerk, ook al ruim 30 jaar in voor voetbalvereniging Sporting Martinus. Betrokken bij het onderhoud, verbouwingen en uitbreiding van het clubhuis, maar ook als trainer actief. Daarnaast richtte hij Talenten aan de slag op.


Richard en Lex Nieuwenhuizen (Foto: www.twycer.nl - Igor Roelofsen)

FREEK VOGELAAR: Was 25 jaar betrokken vrijwilliger bij Kinderland Vakantiekampen en bestuurder bij Jeu de Boules Buitenveldert, Bulderbaan en Petanque Lijnden. Deed en doet allerlei hand- en spandiensten voor deze verenigingen. Ook zette hij zich in voor het Ronald McDonaldfonds en is hij een actieve vrijwilliger bij Zonnehuisgroep Amstelland.

PIET EN RIET BRESSER: Zetten zich ruim 30 jaar in voor buren en buurtgenoten in de breedste zin van het woord, maar ook voor goede doelen zoals goederen voor Roemenië en Voedselbank. Daarnaast actief voor culturele organisaties zoals Fotofestival Naarden, stichting fotoarchief Kees Scherer en Stadsherstel.

JAN BURGGRAAF: Ontvangt deze onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor voetbalvereniging Amstelveen Heemraad. Hij zorgt al 50 jaar voor het onderhoud van de velden en gebouwen en is tevens adviseur voor het bestuur. Daarnaast was hij 15 jaar vaste kracht bij het barbeheer.

RIK JONKMAN: Is naast beroepskracht bij de brandweer ruim 30 jaar vrijwilliger bij het Nationaal Brandweerdocumentatiecentrum (nu onderdeel van het Nationaal Veiligheidsinstituut). Bij Stichting Behoud Erfgoed Brandweer Amsterdam is hij ruim 20 jaar beheerder en restaurateur van de museale collectie van de brandweer.

SOERIN MAHESH: Zette zich ruim veertig jaar in voor betere zorg voor mensen in achterstandswijken en meer aandacht voor allochtone patiënten. Daarnaast zet hij zich in voor maatschappelijke organisaties, onder meer stichting Om Tryambakam en, de tempel Radha Krishna Madiren de Hindoe Ouderen Bond.

Willem Groen, Henry Neeter, Eduard Neter en Hans Vos ontvangen deze onderscheiding voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger voor het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV). 

WILLEM GROEN is meer dan 15 jaar bestuurslid. Was lid van de cliëntenraad voor verzetsdeelnemers en oorlogsslachtoffers van de Pensioen- en uitkeringsraad (PUR). Maakte deel uit van de commissie die de transitie naar de SVB mogelijk maakte.

HENRY NEETER was jarenlang verantwoordelijk voor de communicatie van het VBV, onder meer de opmaak van de nieuwsbrief en opzet van de website. Ook oprichter, secretaris en voorzitter van Vereniging Amstelland Kunst en als vrijwilliger betrokken bij AmstelveenZ magazine. 

EDUARD NETER deed jarenlang de administratie voor het Gettopensioen en was redacteur van de nieuwsbrief en website van het VBV. Tevens 18 jaar actief voor belangenvereniging de Witte Hoeve en stichting Villapark de Witte Hoeve in Schellinkhout. 

HANS VOS vervult bijna 40 jaar verschillende bestuursfuncties bij het VBV. Ook is hij ruim 20 jaar vrijwilliger bij stichting Zichron Menachem Nederland. Daarnaast was hij circa 30 jaar lang baancommissaris bij schietsportvereniging Maccabi en penningmeester van stichting Pallas.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie