Afbeelding
Naomi Heidinga

Herbouw van Urbanuskerk Bovenkerk spoedig van start

23 december 2019 om 16:00 Overig

AMSTELVEEN ´Het is gelukt. We gaan bouwen.´ Dat meldt de St. Urbanusparochie Bovenkerk op haar website over de herbouw van de monumentale kerk die op 15 september 2018 door brand werd verwoest. ´Het vele voorbereidende werk en al het overleg daaromheen is klaar," aldus het parochiebestuur.

De tekeningen voor het herstel van het dak, de gewelven en de muren zijn inmiddels gemaakt en ook het glas-in-lood-werk is in kaart gebracht. De benodigde omgevingsvergunning van de gemeente is volgens het parochiebestuur ook in aantocht. Verder is de toestemming van het bisdom mondeling binnen en is verzekeraar Donatus akkoord met de aanpak. ´Bovendien hebben we het aannemersbedrijf Nico de Bont in de arm kunnen nemen, die het werk onder leiding van onze architect Cor Bouwstra gaat uitvoeren. Het contract met de aannemer wordt zo mogelijk begin januari getekend,' meldt het parochiebestuur. De aannemer gaat eerst aan de slag met het voorbereidende werk, zoals het inrichten van de bouwplaats en het bestellen van de noodzakelijke materialen.

GEWELVEN Een punt van zorg zijn nog wel de nog resterende gewelven. De kerkparochie wil die graag behouden, maar de gewelven zijn instabiel. "De voorbereiding van het herstel van deze gewelven heeft veel tijd en energie gevraagd vanwege alle veiligheidsmaatregelen. Maar ook daar zijn we uitgekomen.´ Een kleine groep vrijwilligers is al maandenlang bezig om stenen uit de oude gewelven die nog heel zijn af te bikken en gereed te maken voor hergebruik. 

INRICHTING KERK Inmiddels is ook een parochiële werkgroep opgezet om met ondersteuning van de architect plannen te maken voor de inrichting van de kerk. ´Dan wordt ook duidelijk voor welke verbeteringen we de vele reeds door de stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus ingezamelde gelden kunnen gaan gebruiken. Dat wordt best spannend. Wat doen we wel en wat doen we niet? Zodra deze plannen wat concreter zijn, zullen deze met de parochie, de Stichting en andere betrokkenen worden gedeeld en worden voorgelegd aan het bisdom,´ aldus het parochiebestuur.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST Het parochiebestuur is van plan om in januari een voorlichtingsbijeenkomst te houden voor parochianen, omwonenden en andere belangstellenden. De architect en de aannemer de plannen voor het herstel van de kerk zullen toelichten. 

´We hebben dit allemaal voor mekaar gekregen dankzij de inzet van een grote groep zeer betrokken vrijwilligers. Graag willen wij hen bedanken voor hun bijdragen. Ook de komende jaren zal die inzet meer dan nodig zijn,´ besluiten pastoor Eugène Jongerden, Ad Verkleij (vice-voorzitter) en Kees de Raaff (coördinator HG Urbanus). 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie