Burgemeester Tjapko Poppens en Tijs van Lieshout, commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland ondertekenen de Dienstverleningsovereenkomst Gemeentelijke Bluswatervoorzieningen met hernieuwde afspraken over werkzaamheden van de brandweer in Amstelveen.
Burgemeester Tjapko Poppens en Tijs van Lieshout, commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland ondertekenen de Dienstverleningsovereenkomst Gemeentelijke Bluswatervoorzieningen met hernieuwde afspraken over werkzaamheden van de brandweer in Amstelveen. Gemeente Amstelveen

Brandkranen met grote inhaalslag op orde gebracht

20 november 2019 om 11:00 Overig

AMSTELVEEN De brandweer kan erop vertrouwen dat als het erop aan komt de brandkranen goed werken en ook gemakkelijk te vinden zijn. In een jaar tijd zijn middels een grote inhaalslag alle 2.257 brandkranen in Amstelveen gecontroleerd en indien nodig gerepareerd. De gemeente heeft bovendien maatregelen genomen om de bluswatervoorzieningen op orde te houden, zodat de brandweer er op kan blijven vertrouwen.

URBANUSKERK Dat het niet goed zat met de brandkranen kwam aan het licht bij het blussen van de grote brand in de Bovenkerkse Urbanuskerk in september 2018. Brandkranen bleken toen niet altijd goed te werken en ook moest de brandweer zoeken naar waar de brandkranen zich precies bevonden. Die zaten soms verborgen onder tegels en gras en achter struiken. Gegevens over de plekken van de brandkranen waren bovendien soms verouderd. Dit is aanleiding geweest voor een kritisch rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid in het voorjaar, waarin ook tal van punten voor verbetering waren opgenomen. Die verbeteringen zijn nu doorgevoerd, zo staat te lezen in een vervolgrapport, de 'Totaalrapportage Brandweerkranen Amstelveen'. In dat rapport staat wat de gemeente en de brandweer Amsterdam-Amstelland hebben gedaan om de problemen op te lossen.

VINDBAAR Het ging er niet alleen om of er voldoende en werkende kranen zijn. Het toezicht op het vindbaar en bereikbaar houden ervan behoeft permanente aandacht, zo bleek. Overigens bevinden zich nog steeds brandkranen op ongunstige plekken, bijvoorbeeld op privégrond of in parkeervakken. Voor dergelijke kranen wordt nog bekeken of de situatie kan worden aangepast. Ook bevinden zich kranen op kwetsbare plekken waar maatregelen ter bescherming nodig zijn, bijvoorbeeld om de kans op botsingen van voertuigen tegen de kranen te verkleinen. Aan die aanpassingen zijn kosten verbonden.

Verder is belangrijk is dat controles en onderhoud goed zijn geregeld. Omdat hier nogal wat aan schortte heeft ook het organiseren van het beheer van de kranen veel aandacht gekregen. Het is nu duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is binnen de gemeentelijke organisatie en contracten met de regionale brandweer en de waterleidingbedrijven zijn geactualiseerd. Amstelveen heeft een regisseur brandkranen aangesteld en ook is gekeken naar de werkprocessen. Om de boel niet opnieuw te laten versloffen, komt er ieder jaar een rapportage over de actuele stand van zaken aan de gemeenteraad.

REGIO De aanpak bleef niet beperkt tot Amstelveen. Ook in andere regiogemeenten zijn de bluswatervoorzieningen onder de loep genomen, in Amsterdam, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen. Bij elkaar ging dat om meer dan 20.000 brandkranen plus andere voorzieningen als putten en open water. De Veiligheidsregio werkt aan uniforme uitgangspunten voor de hele regio die in 2020 van kracht moeten worden. Ook landelijk heeft de situatie in Amstelveen en de regio aandacht gekregen.

Inmiddels hebben burgemeester Tjapko Poppens en de Commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland Tijs van Lieshout een nieuwe 'Dienstverleningsovereenkomst Gemeentelijke Bluswatervoorzieningen' met nieuwe afspraken over de werkzaamheden van de brandweer in Amstelveen ondertekend. De Totaalrapportage wordt op dinsdag 26 november in een raadscommissie besproken.

René de Leeuw

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie