VVD-raadslid Tom Coumans. De OZB mag niet te veel stijgen van de VVD.
VVD-raadslid Tom Coumans. De OZB mag niet te veel stijgen van de VVD. VVD Amstelveen

Raad neigt steeds meer naar hogere OZB

21 oktober 2019 om 11:00 Overig

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen heeft grote ambities. Ze wil groeien richting 125.000 inwoners en goede voorzieningen in stand houden, waaronder uitstekend onderwijs. Maar dat kost geld. Hoewel in Amstelveen de lokale lasten laag zijn, is het één van de financieel gezondste gemeenten van Nederland. Echter, in de raad groeit het besef dat anders moet als Amstelveen wil vasthouden aan kwaliteit en ambities.

Zelfs bij de VVD, vanouds voorvechter van lage lasten voor de burger, dringt het besef door dat het moeilijk is de OZB laag te houden tegen het licht van alle wensen. Het Gemeentefonds straft bovendien Amstelveen voor die lage OZB. Volgens het Gemeentefonds zijn huizen in Amstelveen zoveel in waarde gestegen, dat er volop ruimte is voor verhoging. Het college weigert dat, omdat het vindt dat woningeigenaren het niet kunnen helpen dat hun huis zoveel meer waard is geworden. Hierdoor loopt Amstelveen jaarlijks 2 miljoen euro mis. Dat is vervelend als je een lange wensenlijst hebt en veel minder opbrengsten dan voorheen uit kantorenbouw.

SLINKEND VVD-raadslid Tom Coumans zei dinsdag in een raadscommissie over de concept-begroting voor 2020: "Wij verwachten in de toekomst slinkende inkomstenbronnen, alsmede het mogelijk wegvallen van een jaarlijkse besparing van 1,4 miljoen euro door de problemen met de samenwerking met Aalsmeer. Daardoor zullen we onze kinderen niet meer het bestaande voorzieningenniveau kunnen bieden dat wij nu gewend zijn." De VVD wil samen met andere fracties in de raad met een voorstel komen over de OZB, gericht op het behouden van de goede financiële positie op de lange termijn. De OZB mag ook weer niet al te veel stijgen van de VVD, zo liet Coumans blijken met een Sinterklaasachtig rijmpje: "De OZB groeit mee, maar doet geen pijn in de portemonnee en stelt onze kinderen tevree."

VERSTANDIG GroenLinks-fractieleider Martin Kortekaas vond het door dat rijmpje lastig te bepalen of de VVD werkelijk een hogere OZB wil, maar concludeerde uiteindelijk 'dat de VVD neigt naar een verstandig standpunt': "Naar onze indruk wordt de OZB al jaren kunstmatig laag gehouden en doen wij onszelf tekort door deze niet te verhogen. Het ligt daarom voor de hand te kiezen voor de lijn van het rijk: als je veel rijke mensen in grote huizen hebt in je gemeente, dan kunnen die best wel wat extra bijdragen."

MARGES Wat BBA-fractieleider Ruud Kootker betreft is er met de huidige begroting niets mis. "Maar wat gaan we doen als de marges smaller worden? Dat moeten we in samenhang bekijken, niet collegebreed, maar raadsbreed. Geen hapsnap, geen delen zonder dat we het geheel overzien." Dat gevoel leeft ook bij Harmen van der Steenhoven (D66). Hij merkte op het bij het huidige begrotingsoverschot niet in de verwachting ligt de lasten flink te verhogen. "Maar ik wil graag een gesprek met de andere fracties over: welke risico's komen er op ons af? Welke budgetten hebben we nodig? Hoeveel versterking van de reserves? Welke uitgaven zijn er? En is er dan aanleiding ook iets aan de lastenkant te doen?"

Esther Veenboer (PvdA) ziet een kentering in hoe de raad kijkt naar de OZB en had zelf al eerder aangegeven dat verhoging voor haar partij bespreekbaar is. "Maar we moeten de inwoners dan wel goed uitleggen waaraan we het geld besteden." Pier Rienks (CDA) ziet ook ruimte voor OZB-verhoging: "Gemiddeld betaal je in Amstelveen nog geen euro per dag aan OZB voor een gemiddelde koopwoning. Daar krijg je een geweldig voorzieningenniveau voor terug: goede zorg, goed onderwijs en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar wat als de uitkering uit het Gemeentefonds verder daalt?"

KNOPPEN Herbert Raat, voor wie de nieuwste begroting de tiende is sinds hij aantrad als wethouder Financiën, ziet ook dat het komende jaren moeilijker kan worden. Hij stelde voor dezelfde aanpak te volgen als tien jaar geleden, toen de gemeente drastisch moest bezuinigen. Hij wil de ambtenaren vragen aan welke knoppen college en raad kunnen draaien. "Vervolgens kunnen we ons dan samen buigen over de opties. Maar er moet natuurlijk wel op een gegeven moment gekozen worden tussen hoofdpijn en buikpijn. De SP kiest wellicht voor buikpijn en D66 voor hoofdpijn. Dat zijn dan politieke keuzes." Raat bestreed de visie van GroenLinks van kunstmatig laag houden van de OZB. "We hebben die ieder jaar met de inflatiecorrectie verhoogd. En wij komen er nog mee uit ook."

 

René de Leeuw

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie