Van de Amstelveners is 28,1% (zeer) tevreden over de gemeentelijk handhavers. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde.
Van de Amstelveners is 28,1% (zeer) tevreden over de gemeentelijk handhavers. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde. Archief/Gemeente Amstelveen

Inwoners Amstelveen voelen zich gemiddeld veiliger dan bewoners veel andere grote gemeenten

1 maart 2024 om 12:47 Overig

AMSTELVEEN Inwoners van Amstelveen waarderen hun veiligheid in 2023 wederom meer dan inwoners van veel andere gemeenten met 70.000 inwoners of meer. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2023 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 1 maart publiceerde. Hiervoor werden in in het najaar gegevens over (on)veiligheidsgevoelens van inwoners verzameld. Ruim 350 Amstelveners deden mee aan dit tweejaarlijkse representatieve onderzoek.

Burgemeester Tjapko Poppens is positief over het feit dat Amstelveen het vergeleken met andere gemeenten op veel fronten goed doet. “Veiligheid is een belangrijk thema in Amstelveen. De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2023 zijn op de meeste onderdelen beter dan twee jaar geleden en dan het landelijke gemiddelde. Samen met de politie werken wij hard om ervoor te zorgen dat onze gemeente veilig en leefbaar voor onze inwoners blijft. De score op het ervaren van discriminatie is daarbij een aandachtspunt.”

Voor de Veiligheidsmonitor is onderzoek gedaan naar het ervaren van overlast, het veiligheidsgevoel, slachtofferschap van criminaliteit en tevredenheid over gemeente en politie. Amstelveen scoort net als in 2021 op veel onderdelen beter dan het landelijk gemiddelde van gemeenten met meer dan 70.000 inwoners.

VEILIGHEIDSGEVOEL

Van de bevraagde Amstelveners ervaart 39,7% een vorm van overlast. Vergeleken met de andere gemeenten scoort Amstelveen hiermee goed (landelijk gemiddelde: 50,3%). 12,8% van de ondervraagden zegt zich wel eens onveilig te voelen in de buurt en 30,2% in algemene zin. Landelijk is dat respectievelijk 19,3% en 38,4%. 

DISCRIMINATIE

Het aantal Amstelveners dat slachtoffer werd van een vermogensdelict (o.a. diefstal en inbraak) is verder gedaald (6,9%) en daarmee significant lager dan landelijk (14,0%). Het percentage Amstelveners dat slachtoffer werd van online criminaliteit ligt met 15,9% rond het landelijk gemiddelde (16,4%). Hoger (16,6%) dan het landelijk gemiddelde (13,7%) is het percentage Amstelveners dat aangeeft discriminatie te ervaren.

TEVREDEN OVER GEMEENTE EN POLITIE

Een andere uitkomst is dat 58,8% van de ondervraagden (zeer) tevreden is over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Amstelveen heeft hiermee wederom de hoogste waardering (landelijk gemiddelde: 42,4%). Van de Amstelveners is 28,1% ook (zeer) tevreden over de gemeentelijk handhavers. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde (25,8%). Daarnaast blijkt 41,9% van de Amstelveners (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de eigen buurt tegenover 36,2% landelijk. Ook de zichtbaarheid van de politie in de buurt (40,1%) is aanzienlijk hoger dan het landelijk niveau (33,6%).

De Veiligheidsmonitor is te vinden op cbs.nl/nl-nl/publicatie/2024/09/veiligheidsmonitor-2023.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie