Het scholencomplex aan Orion in Middenhoven.
Het scholencomplex aan Orion in Middenhoven. Google Streetview

Een van de drie basisscholen in Middenhoven naar nieuwbouw op Middenwaard

20 september 2023 om 13:29 Onderwijs

AMSTELVEEN Het college van B en W heeft de plannen gewijzigd voor nieuwbouw voor de drie basisscholen die nu aan Orion in Middenhoven gevestigd zijn. Het plan was om op de huidige scholenlocatie twee nieuwe scholen te bouwen en één school (De Pioniers) te vestigen in een bestaand pand aan Orion 1b. Het college stelt nu echter voor om niet drie maar twee scholen terug te laten komen aan Orion. De derde school (De Cirkel of de Willem Alexanderschool) zou een plek krijgen op de Middenwaard (het gebied tussen de Groenelaan en de Marne).

De huidige gebouwen van basisscholen de Cirkel, de Pioniers en de Willem Alexanderschool in Middenhoven zijn oud en aan vervanging toe. De gemeente wil het scholencomplex aan Orion daarom slopen en eigentijdse duurzame scholen terug bouwen. Het zoeken naar een plek voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode was daarbij een probleem.

INGEWIKKELDE PUZZEL

“De afgelopen tijd zijn meerdere locaties onderzocht om 900 kinderen en personeelsleden tijdelijk, in de buurt en veilig te huisvesten tijdens de verbouwing,’’ licht wethouder Frank Berkhout (Onderwijs) toe: “Een tijdrovende en ingewikkelde puzzel waaruit Middenwaard, het gebied tussen de Groenelaan en de Marne, als beste optie kwam. Op deze plek staat nog geen gebouw, maar de locatie voldoet wel aan alle eisen voor een school met kinderopvang en een ruimte voor gymlessen. De kosten voor deze tijdelijke huisvesting bedragen 11.1 miljoen euro. Een behoorlijk bedrag voor een tijdelijk iets. Daarom willen we nu blijvend in plaats van tijdelijk bouwen. De andere ruimte op de Middenwaard wordt geschikt gemaakt voor woningen. Daar was al eerder sprake van.”

SCHOOLBESTUUR MOET KIEZEN

Schoolbestuur Amstelland moet beslissen welke van haar twee scholen (De Cirkel of de Willem Alexanderschool) naar de nieuw te bouwen school in Middenwaard gaat. De andere school krijgt dan een nieuwe school op de plek waar nu het scholencomplex staat. Daarnaast blijft het plan om het bestaande pand aan Orion 1b aan te passen zodat hier basisschool De Pioniers met kinderopvang in kan. 

LEEFBAARHEID

“Het heeft meerdere voordelen om een permanente school in Middenwaard te bouwen. Zo wordt het schoolgebouw kwalitatief beter gebouwd dan een tijdelijk gebouw en is het duurzamer en goedkoper,” licht wethouder Frank Berkhout toe. “Daarbij blijft er meer ruimte in het Orion-gebied over, omdat er niet drie maar twee scholen terug komen. Hierdoor zijn er minder verkeersbewegingen waardoor de verkeersveiligheid daar verbetert. Bewoners van Orion hebben tijdens informatieavonden ook aangegeven dat ze een leefbaarder, groener en veiliger gebied willen. Met één school minder hebben wij als gemeente meer ruimte om tot een plan te komen voor het gebied, wat bijdraagt aan die leefbaarheid.”

STAPSGEWIJS

Nu de gemeente een nieuwe permanente school wil bouwen, hoeven niet alle 900 kinderen in één keer te verhuizen. Dat kan nu stapsgewijs en school voor school. Als eerste wordt er eerst een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de bouw van de nieuwe school met kinderopvang en gymcapaciteit op de Middenwaard. Daarna moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en een ontwerp voor de school worden gemaakt.

In de tweede fase wordt het bestaande gebouw Orion 1b wordt aangepast zodat de Pioniers met kinderopvang er in kan. In de derde fase vindt nieuwbouw van de derde school en kinderopvang bij de sportzaal en De Meent. Voor de start van deze derde stap onderzoekt de gemeente nog een keer of de sportzaal en De Meent ook vervangen nieten worden en een nieuw gebouw moet krijgen. 

Het hele traject gaat naar verwachting nog meerdere jaren duren. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie