Optreden van de blazersklas van basisschool De Cirkel.
Optreden van de blazersklas van basisschool De Cirkel. Platform C

Krachtenbundeling voor verankering van cultuureducatie in onderwijs

11 mei 2023 om 18:30 Onderwijs

AMSTELVEEN Betrokken partijen hebben woensdag een intentieverklaring getekend als opmaat naar een Cultuureducatieconvenant Amstelland. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Roelof Venema School in Amstelveen in het bijzijn van vertegenwoordigers van scholen, schoolbesturen, culturele instellingen, gemeenten en amateurverenigingen uit de regio. Op basis van deze verklaring worden de krachten verder gebundeld voor een structurele en duurzame samenwerking tussen de betrokken partners op het gebied van cultuureducatie.  

De intentieverklaring kwam te stand op initiatief van Platform C en de landelijke organisatie Méér Muziek in de Klas. In de afgelopen jaren zijn in de regio Amstelland diverse samenwerkingen ontstaan waarbij scholen samen met cultuurinstellingen cultuureducatie hebben verankerd in het onderwijs.

SCHOOLDAGEN KLEUR GEVEN

Kunst en cultuur zijn volgens betrokkenen belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en geven hun schooldagen kleur. Amstelland wil als regio cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs behouden én uitbreiden. Met deze intentieverklaring laten alle betrokken partijen zien dat zij deze taak serieus nemen, en er samen voor willen zorgen dat cultuureducatie vanzelfsprekend en onmisbaar is voor alle kinderen en jongeren in de regio Amstelland. Op basis van de intentieverklaring gaat een werkgroep het Cultuureducatieconvenant verder vormgeven. Het moet volgens de planning over een jaar getekend worden.

BLAZERSKLAS

De feestelijke bijeenkomst begon op 10 mei met een interactieve bijdrage van Suzan Lutke om de aanwezigen te laten verwoorden wat het belang is van kunst en cultuur in het leven van kinderen en jongeren. Na de lezing volgde een optreden van 9 leerlingen van de Blazersklas van basisschool De Cirkel uit Amstelveen. Zelfstandig werd er zowel eenstemmig als meerstemmig gespeeld. De Blazersklas is al ruim 10 jaar een begrip, waarbij leerlingen onder leiding van docenten van Platform C onder schooltijd een blaasinstrument leren bespelen. Na luid applaus volgde het slotstuk van de middag: het tekenen van de intentieverklaring door alle aanwezigen.


Ondertekening van de intentieovereenkomst door Jantien van Zanten, teammanager Samenleving van de gemeente Amstelveen. - Foto: Platform C

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie