Het nieuwe toegangsbeleid gaat gelden voor alle kinderen die vanaf  1 september 2020 geboren zijn.
Het nieuwe toegangsbeleid gaat gelden voor alle kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn. Pixabay

Nieuw toelatingsbeleid 4-jarigen in basisonderwijs Amstelveen en Ouderkerk

21 maart 2023 om 10:12 Onderwijs

AMSTELVEEN Basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gaan in afstemming met de betreffende gemeenten met ingang van schooljaar 2023-2024 over op een gezamenlijk toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen. Voor alle kinderen die vanaf  1 september 2020 geboren zijn, gaat dit toelatingsbeleid gelden. Doel is te zorgen dat alle kinderen onder gelijke omstandigheden een gelijke kans hebben om op een basisschool van hun voorkeur te komen. Toekomstige vierjarigen krijgen voorrang op de vier dichtstbijzijnde basisscholen. Met het nieuwe beleid willen schoolbesturen een einde maken aan onder meer ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. 

De schoolbesturen van Amstelwijs en Onderwijsgroep Amstelland hebben dit besloten na positief advies van hun medezeggenschapsraden. De besturen van de overige Amstelveense basisscholen hebben zich hierbij aangesloten. 

GELIJKE KANS

Op alle basisscholen gaat straks het aanmelden en plaatsen van toekomstige vierjarigen op dezelfde manier. Hierbij is gegarandeerd dat elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans heeft op een school van voorkeur. Het aanmelden en plaatsen wordt volgens de schoolbesturen zo eenduidig, transparant en eerlijk. Ook wordt de benodigde schoolcapaciteit beter inzichtelijk voor schoolbesturen en gemeenten, waardoor er sneller kan worden geanticipeerd op ontwikkelingen.

Kinderen kunnen conform de Wet Primair Onderwijs vanaf het derde levensjaar worden aangemeld. Ouders wordt de mogelijkheid geboden om binnen redelijke afstand van hun woonadres een plaats op een passende school te krijgen. Zij hebben de vrijheid om elke school te kiezen. Ouders melden hun kind aan door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren. Op dit aanmeldformulier geven zij in volgorde van voorkeur meerdere scholen op.

DICHTSBIJZIJNDE SCHOLEN

Bij de centrale plaatsing krijgt elk aangemeld kind op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plaats aangeboden. Elk kind heeft voorrang op de vier dichtstbijzijnde scholen gerekend vanaf het woonadres.
Er is plaatsgarantie voor een kind dat al een oudere broer of zus op de school heeft. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan worden de kinderen met voorrang eerst geplaatst. Kinderen die in Ouderkerk aan de Amstel wonen, hebben een plaatsgarantie op de drie scholen aldaar.
Ouders die in het bezit zijn van een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat hen een plaats is toegezegd, wordt de gelegenheid geboden deze toegezegde plaats te verzilveren op de school van eerste voorkeur.

Eind september ontvangen ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 de informatie over het toelatingsbeleid samen met het aanmeldformulier. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld. Nadere informatie is in de loop van september te vinden op de websites van de gemeenten, besturen en scholen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie