Afbeelding
Pixabay

College Amstelveen wil in beroep tegen ministerie over aanvraag islamitische school

20 februari 2020 om 17:07 Onderwijs

AMSTELVEEN Het Amstelveense college van B en W is het niet eens met de uitspraak van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om een islamitische school op te nemen in het scholenplan. Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Noch de gemeente noch de schoolbesturen hebben volgens B en W tot op heden signalen ontvangen dat er vraag is naar islamitisch onderwijs binnen de gemeentegrenzen

De gemeenteraad had een aanvraag voor vestiging van een islamitische school in 2019 afgewezen omdat het streeft naar toekomstbestendige en levensvatbare scholen, afgestemd op de behoefte onder inwoners. De Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO-NH) is in beroep gegaan tegen de afwijzing.

VOORWAARDEN Omdat vrijheid van onderwijs een grondrecht is, kan iedereen een aanvraag indienen voor een nieuwe basisschool. Maar daarbij moet wel aan voorwaarden worden voldaan, zoals aantoonbare mogelijkheden voor voldoende leerlingen binnen de gemeente of een verzorgingsgebied daaromheen. Het gemeentebestuur wil dat een nieuwe school levensvatbaar is. Hiervoor wordt onder meer gekeken naar inwonersaantal, leerlingdichtheid en bevolkingsopbouw. De stichting SIO-NH heeft in de ogen van het college en de gemeenteraad onvoldoende kunnen aantonen dat er voldoende leerlingen voor hun school in Amstelveen en omgeving wonen.

INDIRECTE METING Op dit moment kunnen schoolbesturen echter nog via een indirecte meting een aanvraag voor een bijzondere school indienen. Bijvoorbeeld door te kijken naar het aantal islamitische inwoners met schoolgaande kinderen in een gemeente. Als het aan de Tweede Kamer ligt gaat dit veranderen. Er is een nieuwe wet in de maak waarin op basis van daadwerkelijke belangstelling van ouders en leerlingen een school gesticht mag worden. Bijvoorbeeld via ouderverklaringen of een marktonderzoek. Op basis van de belangstelling wordt berekend of de school op lange termijn in staat is om voldoende leerlingen aan zich te binden.

WETSWIJZIGING Amstelveen was een van de zes gemeenten die in 2010 bij de minister van Onderwijs om de wetswijziging hadden gevraagd. Wethouder Herbert Raat kaartte de kwestie aan na een  verzoek van Stichting Cosmicus uit die in Amstelveen een algemeen bijzondere basisschool wilde stichten. Raat had niet het idee dat er in Amstelveen veel behoefte was aan zo'n school en wees toen namens B en W de aanvraag af op diverse gronden. Volgens hem gebruiken sommige schoolbesturen de vrijheid van onderwijs om willekeurige aanvragen te doen in het land, zonder dat er een duidelijke lokale behoefte is. Voor gemeenten zijn aan honorering van die aanvragen hoge kosten verbonden vanwege de verplichting om voor huisvesting te zorgen. Met vijf andere gemeente vroeg Amstelveen om wijziging van de wet.

OP DE VALREEP Sinds 2016 is het kabinet bezig met een wetsvoorstel om niet meer abstracte prognoses leidend te laten zijn bij het beginnen van een school, maar ouders een grotere rol te geven. In 2019 is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer en nu ligt het bij de Eerste Kamer. ´Schiet dus niet op daar in Den Haag. Daarom probeert de stichting islamitische onderwijs Noord-Holland (SIO-NH) het kennelijk op de valreep ook nog maar eens in Amstelveen in 2020,?a;dus Herbert Raat nu in zijn persoonlijke weblog.

Het lijkt volgens volgens B en W of de keus om een aanvraag in Amstelveen in te dienen willekeurig gekozen is. Het college is het dan ook niet eens met de uitspraak van het ministerie van OCW en vraagt de gemeenteraad in beroep te gaan bij de Raad van State. In eerste instantie gaat het nu om het binnen de wettelijk termijn instellen van een formeel beroep. Later zal de gemeenteraad een inhoudelijk voorstel van het college ontvangen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie