Op het terrein aan Kalkbranderij, hoek Bovenkerkerweg en Zetterij. moeten circa 100 tijdelijke woonunits komen. Op deze locatie staat nu een jongerenontmoetingsplek.
Op het terrein aan Kalkbranderij, hoek Bovenkerkerweg en Zetterij. moeten circa 100 tijdelijke woonunits komen. Op deze locatie staat nu een jongerenontmoetingsplek. Google

Nieuwe afspraken over tijdelijke woonunits aan Kalkbranderij wegens hogere bouwkosten

25 oktober 2023 om 12:57 Nieuwbouw

AMSTELVEEN De gemeente heeft met woningbouwcorporatie Eigen Haard nieuwe afspraken gemaakt over verdeling van de kosten voor de bouw van circa 100 tijdelijk woonunits op een terrein aan Kalkbranderij op de hoek Bovenkerkerweg/Zetterij, De nieuwe afspraken waren nodig, omdat het project wegens gestegen bouwkosten financieel niet meer haalbaar was voor Eigen Haard. De woonunits zijn bestemd voor huisvesting van jongere en Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad moet de nieuwe kostenverdeling nog goedkeuren vanwege de financiën gevolgen voor de gemeente.

Eerder was afgesproken dat de gemeente een bijdrage van 1.215.000 euro aan Eigen Haard zou toekennen vanwege het tekort op de vastgoedexploitatie. Dat tekort houdt verband met het feit dat de exploitatietermijn is gemaximaliseerd op 15 jaar, waardoor de terugverdientijd te kort is. Doordat de de bouwkosten hoger blijken te zijn dan eerder gedacht en is het tekort op de vastgoedexploitatie echter ook aanzienlijk groter geworden. Hierdoor bleek het project voor Eigen Haard financieel niet meer haalbaar.

URGENTIE BOUW WONINGEN

Gezien de maatschappelijke urgentie om woningen te bouwen voor jongeren en Oekraïense ontheemden wil het college van B en W wel dat dit project door kan gaan. De gemeente is daarom met de directie van Eigen Haard in gesprek gegaan en heeft aanvullende hierover aanvullende afspraken gemaakt. De bijdrage in het te kort op de vastgoedexploitatie is nu verhoogd naar 1.455.000 euro. 

GARANT STAAN

Om de kosten te dekken wordt een beroep gedaan op Rijksregelingen. Er wordt onder meer een bijdrage uit de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen van het Rijk van 750.000 euro aangevraagd. Indien het Rijk de aangevraagde subsidie niet of niet volledig toekent aan dit project, staat de gemeente garant voor 75 procent van de aangevraagde subsidie, tot een maximum van 562.500 euro. De financiële gevolgen van deze afspraak moeten nog door de gemeenteraad bekrachtigd worden voordat er uitvoering aan kan worden gegeven.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie