Een deel van de locatie in Kronenburg waar de studentenwoningen zouden moeten komen.
Een deel van de locatie in Kronenburg waar de studentenwoningen zouden moeten komen. Gemeente Amstelveen

Minister De Jonge biedt toch opening voor eerste fase bouw studentenwoningen Kronenburg

4 oktober 2023 om 11:12 Nieuwbouw

AMSTELVEEN Demissionair Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) houdt toch de mogelijkheid open voor de bouw van studentenwoningen in Kronenburg. Eerder wees het ministerie van Verkeer en Waterstaat woningbouw op deze locatie af vanwege de ligging onder de aanvliegroute van Schiphol. De Jonge ziet echter het belang van ontwikkeling van deze locatie, onder meer vanwege de grote behoefte aan studentenwoningen in de regio. Wat de demissionair minister betreft zou verkend kunnen worden of een ontwikkeling van 438 woningen mogelijk is als eerste fase van ontwikkeling van dit gebied.

De Jonge meldt dit in een brief aan het college van B en W van Amstelveen. Daarin nodig hij het college mede namens de (demissionair) minister van Infrastructuur en Waterstaat uit voor een bestuurlijk gesprek over de mogelijkheden voor ontwikkeling van Kronenburg.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR

De Amstelveense gemeenteraad heeft in juli 2021 een bestemmingsplan vastgesteld dat grootschalige bouw van studentenwoningen op de locatie Kronenburg mogelijk moest maken. Het plan ging uit van 2.500 studentenwoningen. De Raad van State heeft dit bestemmingsplan in mei 2022 echter gedeeltelijk vernietigd omdat er geen verklaring van geen bezwaar was afgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Volgens de Raad van State is deze verklaring noodzakelijk om een groot aantal nieuwe woningen in dit gebied toe te kunnen voegen. De ILT weigerde deze verklaring af te geven vanwege de geluidshinder en veiligheidsrisico´s vanwege de ligging van de locatie Kronenburg direct onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan.

IMPASSE

Minister De Jonge stelt in zijn bief aan B en W van Amstelveen dat hier secuur naar gekeken moet worden. Maar hij onderschrijft ook dat er een oplossing moet komen voor de huidige impasse. Hij onderkent dat de leefbaarheid in dit gebied moet worden versterkt en dat woningbouw daarbij een belangrijke rol kan spelen.

NIET ZONDER SLAG OF STOOT

Bij de oplossing van het dilemma kan volgens De Jonge het advies gebruikt worden dat Hans van der Vlist eerder als onafhankelijk adviseur heeft uitgebracht voor verschillende langlopende dossiers in het gebied rondom Schiphol, waaronder de locatie Kronenburg. Op basis hiervan zou volgens de demissionair minister verkend kunnen worden of een ontwikkeling van 438 woningen mogelijk is als eerste fase van ontwikkeling van dit gebied. Daarbij wijst er ook op dat dit niet zonder slag of stoot kan. ‘Vooropgesteld dient te worden dat er ook voor het realiseren van 438 woningen aanpassing nodig is van de wet- en regelgeving,’ aldus De Jonge.

BEGIN VAN OPLOSSING

Het Amstelveense college van B en W heeft de minister in een reactie laten weten dat hiermee het begin van een oplossing in zicht lijkt. Het college geeft daarbij aan dat voor er begonnen kan worden met het maken van nieuwe plannen voor het gebied ruimte moet zijn voor clustering van de woningen op één kavel van de genoemde 438 woningen. Als deze woningen gespreid in het gebied moeten komen, is het volgens B en W niet mogelijk een economisch haalbaar plan te maken. B en Wwillen ook dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat vooraf in beginsel aangeeft bereid te zijn tot het verlenen van een verklaring van geen bezwaar voor deze clustering.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie