De nieuwe stadsbouwmeester Erik Wiersema.
De nieuwe stadsbouwmeester Erik Wiersema. Rufus de Vries

Amstelveen stelt Erik Wiersema aan als nieuwe stadsbouwmeester

4 april 2023 om 14:51 Nieuwbouw

AMSTELVEEN De Amstelveense gemeenteraad heeft ingestemd met de aanstelling van Erik Wiersema als nieuwe stadsbouwmeester. Per 1 april is hij voor drie jaar aangesteld voor advisering over ruimtelijke opgaven en het geven van welstandsadviezen in Amstelveen. Tijdens de avond van de Architectuur op 13 april draagt de huidige stadsbouwmeester Marijn Schenk het stokje over aan Erik Wiersema. 

“Voor de komende jaren liggen op gemeentelijk niveau talloze interessante ruimtelijke opgaven. Denk aan het maken van gebiedsvisies en thema’s als de herbestemmingsopgave en binnenstedelijk bouwen. Stadsbouwmeesters kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren,” aldus wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening).

SPREEKUUR

De stadsbouwmeester houdt tweewekelijks spreekuur, waarin hij samen met de stadsarchitect vergunningsaanvragen toetst in gebieden met een bijzonder welstandsregime. Naast een toetsende rol heeft de stadsbouwmeester een adviserende rol bij planontwikkeling. Ontwikkelaars van bij de gemeente aangemelde bouwinitiatieven kunnen in een vroeg stadium een onafhankelijk advies krijgen over hun bouwplannen.

Erik Wiersema (1965) woont en werkt als architect in Amsterdam. Hij is opgeleid aan de TU Delft. Hij heeft ruime ervaring in vele ‘rollen’ in ruimtelijke ontwikkeling: als ontwerper van stedenbouwkundige plannen, scholen, woningbouw, landschap en interieurs en als supervisor voor gebiedsontwikkkeling. De kern van zijn passie is werken mét en voor mensen uit allerlei verschillende vakdisciplines. Daarmee kan hij zorgen voor verbinding tussen verschillende partijen en belangen. In de eerste periode wil hij voornemens de tijd en ruimte nemen om goed te luisteren en waar te nemen wat er in Amstelveen speelt en waar de identiteit en leefkwaliteit voor de inwoners en bezoekers behouden en versterkt kan worden.

VERVANGER

Daniel Peters is aangesteld als plaatsvervangend stadsbouwmeester. Hij is voorgedragen door Stichting MOOI Noord-Holland. Met de benoeming van Erik Wiersema en zijn plaatsvervanger wordt de onafhankelijke advisering over de ruimtelijke kwaliteit in Amstelveen volgens de gemeente gewaarborgd.

ERFGOEDCOMMISSIE

De gemeenteraad heeft ook ingestemd met de benoeming van Hester Wessels als nieuwe voorzitter van de Erfgoedcommissie voor drie jaar en Daniel Peters als lid.  “Dit onafhankelijke orgaan geeft ons erfgoedadviezen bij vergunningaanvragen voor monumenten of beschermde stadsgezichten en adviseert bij waarde toekenning van (potentieel) erfgoed,? licht wethouder Herbert Raat (Monumenten) toe. “Hierdoor hebben we de afgelopen jaren panden met belangrijke cultureel historische waarde weten te behouden voor Amstelveen door ze aan te wijzen als gemeentelijk monument. Een waardevolle commissie met een dankbare taak.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie