Bij het plangebied gaat het om een zone langs de Bovenkerkerweg waar afzonderlijke, deels leegstaande kantoorgebouwen staan.
Bij het plangebied gaat het om een zone langs de Bovenkerkerweg waar afzonderlijke, deels leegstaande kantoorgebouwen staan. Eddie de Blieck/BDU

Gemeenteraad akkoord met opzet voor Bovenkerkerwegzone

30 maart 2023 om 13:17 Nieuwbouw

AMSTELVEEN De gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met de opzet van de woningbouwplannen langs de Bovenkerkerweg, ter hoogte van Middenhoven. De raad nam wel drie moties aan ter aanvulling op het plan. Het gaat om gebouwen met bij elkaar tot 1.200 woningen die moeten verrijzen op de zes eilandjes tussen de Bovenkerkerweg en de bestaande woonwijk.

De eerste motie werd ingediend door GroenLinks, mede namens ChristenUnie, SP, CDA, Actief voor Amstelveen, BBA en PvdA. Daarin vroegen de zeven partijen om het opnemen van meer sociale huurwoningen in de plannen dan de tot dusver gehanteerde 20 procent. “Onze woningvoorraad sociale huur is in vijf jaar afgenomen van 32 naar 27 procent,” constateerde GroenLinks-raadslid Gert Jan Slump. Hij pleitte ook voor meer woningen die betaalbaar zijn voor middeninkomens. Volgens Slump hoeft betaalbaar bouwen niet per se te betekenen hoog te bouwen. Er kan volgens hem geld worden uitgespaard door de constructies van de bestaande kantoorgebouwen te gebruiken. Verder drongen de zeven partijen er op aan om omwonenden te betrekken bij het ontwerpproces voor de appartementengebouwen.

HUISARTSEN

Jacqueline Höcker (Goed voor Amstelveen) vroeg in een motie om voor huisartsen betaalbare praktijkruimte of een gezondheidscentrum te creëren. Met name in Middenhoven bestaat een tekort aan huisartsen. “Door een toename van inwoners door dit bouwproject wordt de druk op de zorg groter,” zei Höcker. “Bovendien neemt door vergrijzing de zorgvraag toe.” 

SENIORENWONINGEN

Jet Smit (VVD) vroeg in een motie aandacht voor seniorenwoningen, liefst in de onmiddellijke nabijheid van arts, apotheek en supermarkt, en de gezelligheid van een sociaal netwerk. “Op de middellange termijn zijn er in Amstelveen minstens 2.500 woningen voor senioren nodig.,” zei ze. “Het gebied langs de Bovenkerkerweg leent zich bij uitstek voor geclusterd wonen per eiland of het inrichten van knarrenhofjes. En door te bouwen voor oudere komen er door doorstroming woningen vrij voor andere doelgroepen.”

Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) was positief over alle drie de moties, al zei ze dat wel rekening moet worden gehouden met financiële haalbaarheid. De raad nam alle drie de moties unaniem aan. Het plan voor de Bovenkerkerwegzone zelf kreeg de instemming van alle fracties behalve het CDA.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie