Maquette van de nieuwe wijk Legmeer, gezien vanuit het noordwesten.
Maquette van de nieuwe wijk Legmeer, gezien vanuit het noordwesten. René de Leeuw

Eerste paal voor woningbouw op bedrijventerrein Legmeer in 2024

24 september 2022 om 15:00 Nieuwbouw

AMSTELVEEN Bij de gemeente is alles er op gericht om uiterlijk in februari 2024 de eerste paal te slaan voor de omvorming van het bedrijventerrein Legmeer naar een gloednieuw woon-werkgebied. Dat is een grote opgave, zeker in deze onzekere tijden van hogere bouwkosten, invloed van stijgende energie- en grondstofprijzen.

Woensdagavond werden raadsleden bijgepraat over de stand van zaken. Een nieuwe wijk bouwen in reeds bebouwd gebied is veel ingewikkelder dan in lege weilanden. “Dat maakt het ook kostbaarder,” aldus Ron Voskuilen, project manager Legmeer. “Het Rijk stelt daarom voor zulke projecten geld beschikbaar en heeft Amstelveen een subsidie toegekend van 9,2 miljoen euro. Wel is daar de voorwaarde aan verbonden dat eerste paal in februari 2024 wordt geslagen.” Die subsidie wil Amstelveen graag ontvangen, want de gemeente moet evengoed minimaal 15 miljoen euro bijpassen om het project te kunnen realiseren.

APPARTEMENTEN Oorspronkelijk wilde de gemeente 3.000 woningen in Legmeer en zo’n 85.000 vierkante meter bedrijfsruimte. Het plan is voorgelegd aan de markt en hierop is het aantal woningen verhoogd naar 3.600, onder meer om 20 procent sociale woningen te kunnen realiseren, en de bedrijfsruimte verlaagd naar 55.000 vierkante meter. De woningen worden grotendeels appartementen. In het hart van de wijk komen een paar honderd eengezinswoningen. Door beperkingen vanwege Schiphol, worden de hoogste flats niet hoger dan zo’n twaalf, dertien lagen. Bedrijven worden verspreid over de bebouwing. Er is voor de nieuwe wijk ook een school gepland.

ENERGIENEUTRAAL Legmeer is bestemd als Amstelveens eerste energieneutrale wijk. Er worden daarvoor verschillende technologieën toegepast. Natuurlijk veel zonnepanelen, maar ook warmte-koudeopslag in de bodem, wat in Westwijk al wordt toegepast, en een nieuwe technologie waarbij warmte wordt onttrokken aan water dat via leidingen naar de duinen wordt gepompt. Daarnaast komt er veel aandacht voor circulair bouwen: materialen moeten later opnieuw kunnen worden gebruikt.

UITDAGINGEN Bouwen in bebouwd gebied heeft z’n uitdagingen. “Je kunt er niet werkverkeer, bouwverkeer en bewoners door elkaar laten rijden, dat wordt chaos,” aldus Voskuilen. Voor het openbaar vervoer is het ideaal dat de Amstelveenlijn langs het gebied rijdt. De bedoeling is dat er bij de Sacharovlaan een ov-knooppunt komt voor overstappen op bussen. Bij raadsleden klonk bezorgdheid over dreigende bezuinigingen voor het openbaar vervoer in de regio Amsterdam. Het is nog niet duidelijk hoe dit voor Legmeer uitpakt.

VERHUIZING AFVALBRENGSTATION Cruciaal voor voldoende bouwmogelijkheden is de verhuizing van het gemeentelijke afvalbrengstation naar het nieuwe bedrijventerrein Amstelveen-Zuid. Rondom zo’n station gelden namelijk bouwbeperkingen. Het station verhuist overigens pas als minstens drie van de 26 clusters waaruit Legmeer gaat bestaan in uitvoering is, zodat vaststaat dat de wijk er ook echt komt. In 2023 worden de plannen verder uitgewerkt. Voltooiing van de wijk is gepland voor 2030.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie