Afbeelding
Bron: Stedenbouwkundig plan Kronenburg-Uilenstede.

Tweede Kamerfracties vragen steun voor plan bouw 2.500 studentenwoningen in Kronenburg

15 september 2022 om 09:48 Nieuwbouw

AMSTELVEEN Tweede Kamerlid Faissal Boulakjar (D66) heeft woensdag samen met Pieter Grinwis van de ChristenUnie een motie ingediend met een oproep aan de regering om op korte termijn een oplossing te vinden voor de problemen rond het plan voor bouw van 2.500 studentenwoningen in Kronenburg/Uilenstede. De Raad van State haalde in mei een streep door het bestemmingsplan dat de bouw van deze woningen mogelijk moet maken. Dit omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) geen verklaring van bezwaar had afgegeven om de studentencampus te realiseren vanwege de ligging binnen het beperkingengebied rond Schiphol. 

De twee Kamerfracties roepen de regering nu op een uiterste inspanning te leveren om en hiervoor op korte termijn een oplossing te vinden zodat gestart kan worden met realisatie van de studentenwoningen. Ze wijzen erop dat in de directe nabijheid van Kronenburg op campus Uilenstede al 3.500 studenten wonen. Ook die wijk ligt binnen de geluidscontouren van Schiphol.

TEKORT STUDENTENWONINGEN Het gemeentebestuur van Amstelveen is blij met de steun van de Kamerfracties. Het wijst er daarbij op het grote tekort aan studentenwoningen. Kenniscentrum Kences gaat er in een voorlopige schatting vanuit dat Amstelveen nu met de gebiedseigenaren en gesteund door Metropoolregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland, studentenhuisvester DUWO en de VU de 2500 studentenwoningen alsnog kan gaan realiseren. 

UITNODIGING AAN MINISTER “Amstelveen onderstreept het belang van studentenhuisvesting. We hebben samen met de gebiedseigenaren en met steun van mede-overheden en onderwijsinstellingen een prachtig en zorgvuldig plan in de startblokken staan om 2500 studentenwoningen te bouwen in Kronenburg rekening houdend met de geluidsoverlast van vliegtuigen,” licht wethouder Floor Gordon toe. “De Raad van State heeft geoordeeld dat wij niet zonder toestemming van de minister van I&W dit gebied kunnen ontwikkelen. We zijn daarom blij met de aandacht voor dit onderwerp in de Tweede Kamer. Amstelveen is er klaar voor. Wij willen graag een bijdrage leveren aan het terugdringen van de woningnood in ons land. We nodigen minister De Jonge graag uit om in Kronenburg te komen kijken.”

Het benodigde bestemmingsplan is op 7 juli 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan voorziet in studentenwoningen gecombineerd met extended stay voorzieningen, kantoor- en werkplekruimten en sport- en horecavoorzieningen in de wijk Kronenburg. De gemeente wil deze kantorenwijk met deels braakliggende grond samen met eigenaren nieuw leven wil inblazen door wonen en werken te combineren.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie