Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) bij het gewijzigde plan voor Alleman Kwartier.
Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) bij het gewijzigde plan voor Alleman Kwartier. Gemeente Amstelveen

Plan nieuwbouwproject Alleman Kwartier aangepast; minder woningen

Nieuwbouw

AMSTELVEEN De plannen voor het bouwproject Alleman Kwartier in de wijk Bankras-Kostverloren worden gewijzigd. Na overleg tussen de gemeente en de Stichting Allemansbelang is er een aangepast plan gemaakt, waarbij twee eerder voorgestelde woonblokken worden samengevoegd tot een compacter en lager geheel. Het betekent wel een geringer aantal woningen. Dat gaat voor die twee gebouwen terug van 56 naar 33 woningen. Andere gebouwen in het plan veranderen niet.

Er spelen al jaren plannen om het gebied rond de voormalige Bankrashal te ontwikkelen. Volgens de versie van de plannen waar de raad in 2020 mee akkoord ging onder de naam ‘Alleman Kwartier’, zouden er een nieuw wijkcentrum, een medisch centrum, een apotheek en drie woongebouwen komen met bij elkaar 146 woningen.

[VERZET] Omwonenden, verenigd in de stichting Allemansbelang, bleven zich verzetten tegen de plannen. Zij vonden de nieuwbouw te grootschalig voor deze plek. Door een beroep te doen op onafhankelijke mediation (bemiddeling), zijn de gemeente en de Stichting Allemansbelang het alsnog eens geworden over een aangepaste opzet. Het gaat daarbij om wijziging aan twee van de eerder voorgestelde woongebouwen. Die worden samengevoegd tot één geheel dat minder hoog is en een kleinere oppervlakte inneemt.

[BOUWLAGEN] Het oorspronkelijke plan voorzag in twee woongebouwen bovenop een ondergrondse parkeergarage, van vijf bouwlagen, waarbij de hoogste verdieping een kleinere oppervlakte had dan die eronder. Door de ondergrondse parkeergarage zouden aanwezige grote bomen zeker sneuvelen.
Het nieuwe, in samenspraak met Allemansbelang opgestelde plan, omvat één woongebouw van drie tot deels vier bouwlagen hoog met parkeren op het maaiveld. In feite zijn het twee rijen woningen met daar tussenin een parkeergarage op de begane grond. Bovenop de garage komt een binnentuin. Dit levert een compacter woonblok op.

De nieuwe opzet leidt bovendien tot minder schaduwvorming. Nabije grote bomen kunnen misschien blijven staan. Het gebouw moet komen aan de noordkant op het terrein tussen het Oostelijk Halfrond en Den Bloeyenden Wijngaerdt, precies de plek waar voorheen de Bankrashal stond. Het gebouw komt op gemeentegrond. Een deel de overige grond van het project is in handen van wooncorporatie Eigen Haard.


[POSITIEF] Fanny van der Linden, secretaris van de Stichting Allemansbelang reageert heel positief op de wijzigingen in het plan. “We hebben intensieve gesprekken met de gemeente gevoerd en daar is dit als resultaat uitgekomen. Storende elementen uit de eerdere plannen zijn aangepast. Mensen in eengezinswoningen gaan niet uitkijken op veel hogere bebouwing en hebben ook geen last van schaduw. Natuurlijk hebben beide partijen water in de wijn moeten doen. Het geheel krijgt nu een wat menselijker maat. Het past nu veel beter in het beeld van deze buurt.”

(Tekst gaat door onder illustratie)


Impressie van links de oude opzet en rechts de nieuwe.  - (Gemeente Amstelveen)


De stichting heeft een brief doen uitgaan naar de buurtbewoners. Op woensdag 6 juli legt de stichting in Alleman het nieuwe plan voor aan de buurt, aanvang 17.00 uur. Als de buurtbewoners akkoord gaan, dan past de gemeente het bestemmingsplan aan.

[OPBRENGST LAGER] “De wijzigingen kosten de gemeente wel 8 ton,” zegt wethouder Floor Gordon. “Want ja, er komen minder woningen, dus is de opbrengst lager. Al is wel een mooie en creatieve oplossing dat de parkeergarage nu op maaiveldhoogte is gedacht in plaats van ondergronds en dat is een stuk goedkoper. Zo kunnen we de woningen betaalbaar houden. Eigenlijk was het de bedoeling het nieuwe wijkcentrum uit de opbrengsten van de woningen te betalen, maar dat gaat nu dus niet meer. Verder hebben we al een vertraging van jaren. We hopen door deze afspraken nu snel te kunnen gaan bouwen. De woningnood is immers groot en er komen sociale en middeldure woningen. Verder ben ik blij dat een aantal bomen waarschijnlijk behouden kan blijven.”

 Het plan Alleman Kwartier behelst de vernieuwing van het verouderde wijkcentrum Alleman met een nieuw medisch centrum en een apotheek. Rond het nieuwe multifunctionele centrum is ruimte voor woningen in verschillende prijsklassen. Het gaat naast de 33 koopwoningen op de locatie Bankrashal om 60 koopappartementen in het middensegment en 30 sociale huurwoningen van Eigen Haard (locatie van het oude wijkcentrum en medisch centrum).

advertentie