Afbeelding
Bron: Stedenbouwkundig plan Kronenburg-Uilenstede.

Raad van State doet morgen uitspraak over plannen Uilenstede-Kronenburg

Nieuwbouw

AMSTELVEEN De Raad van State doet toch morgen al uitspraak over  de ingestelde beroepen die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan Uilenstede/Kronenburg. Eerder had de Raad laten weten hier meer tijdig voor nodig te hebben vanwege de complexiteit van de zaak. Het plan moet onder meer de bouw van 2.500 studentenwoningen mogelijk maken. 

Op 15 februari vond een hoorzitting plaats en normaal gesproken volgt binnen zes weken daarna een uitspraak. De Raad van State had begin april al aangegeven dit niet te halen en verlengde de termijn daarom met zes weken. Daarna werd opnieuw uitstel aangekondigd. De Raad van State liet weten alles in het werk te stellen om uiterlijk eind juni een uitspraak te kunnen doen. Nu heeft de hoogste bestuursrechter bekendgemaakt dat toch op 18 mei al te kunnen doen.

Een van de beroepschriften waarover de Raad van State zich buigt, is afkomstig van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat valt. Volgens de ILT is bouw van studentenwoningen op deze locatie niet mogelijk niet vanwege de regels die geleden voor locaties onder de aanvliegroutes van Schiphol. De gemeente Amstelveen is het daar niet mee eens. Het college van B en W stelt echter dat veranderingen in de wet die begin 2018 zijn doorgevoerd, ruimte bieden om die studentenwoningen toch te kunnen bouwen

advertentie