Afbeelding
Google

CDA Amstelveen wil duidelijkheid over herinrichtingsplannen Galjoen

4 februari 2022 om 07:35 Nieuwbouw

AMSTELVEEN De CDA-fractie in Amstelveen heeft woensdag schriftelijke vragen aan het college gesteld over het project Galjoen. Op 10 november 2021 heeft de gemeenteraad voor dit gebied tussen de woonwijk Waardhuizen en de Bovenkerkerpolder een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste bouwplannen te verhinderen.

Volgens het raadsvoorstel, dat als geheim stuk werd behandeld, zou de eigenaar en projectontwikkelaar van het gebied (‘t Utrechtshuys) het voornemen hebben uitgesproken om hier ‘blokkendozen’ te realiseren. De projectontwikkelaar meldt echter op zijn website (www.utrechtshuys.nl/projectamstelveen) dat hier geen sprake van is. ‘Wij bouwen graag met de gemeenschap in gedachten en hebben absoluut geen zin om lelijke blokkendozen neer te zetten.’

Het CDA wil graag dat het college hierop reageert. ’t Utrechtshuys heeft het gebied Galjoen in 2020 verworven. De locatie biedt volgens de projectontwikkelaar ‘een geweldige kans om zonder uitbreiding van het bestaande stedelijk gebied en zonder te bouwen in de Bovenkerkerpolder op korte termijn een belangrijke bijdrage te leveren aan de enorme woon/zorgbehoefte binnen de gemeente’. De ontwikkelaar heeft verschillende overleggen gehad met ambtenaren en plannen gepresenteerd voor herinrichting van het gebied. ‘Met onze schetsontwerpen laten wij zien dat het mogelijk is op deze locatie verschillende programma’s te realiseren.’

Het CDA vindt het vreemd dat deze plannen niet zijn gepresenteerd bij de behandeling van het voorbereidingsbesluit. Daardoor is de raad niet in de gelegenheid geweest om een goede afweging te maken.

Het CDA stelt dat in het raadsvoorstel het volgende staat: ‘Verzoek/initiatief is ingediend voor het aanvullend bebouwen en herbebouwen van de onderhavige locatie met gebouwen zonder kap oftewel met een plat dak, met twee bouwlagen, en in feite enkel als ‘blokkendozen’. Het CDA vraagt B en W om nog eens te beargumenteren op basis waarvan zij tot deze conclusie zijn gekomen. Ook vraagt de partij het college om een reactie op de bevindingen van de projectontwikkelaar, zoals verwoord op de website www.utrechtshuys.nl/projectamstelveen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie