Artist impression van de geplande ontwikkeling bij De Kegel.
Artist impression van de geplande ontwikkeling bij De Kegel. Netjes Beheer

Gemeenteraad stemt in met bouwplan voor terrein De Kegel

Nieuwbouw

AMSTELVEEN In het gebied De Kegel, langs de Bovenkerkerweg, wordt definitief een deel van de bestaande bebouwing gesloopt. Daardoor ontstaat ruimte voor uitbreiding van Grand Hotel Amstelveen met een restaurant, vergaderruimten en veertien hotelkamers, plus 87 huurappartementen in voornamelijk het middeldure huursegment. De raad besluit er op 21 april over, maar het plan is dan een hamerstuk.

Eerder zijn in dit gebied al nieuwe tennisbanen gekomen met aanvullende faciliteiten voor toptennis, alsmede een half verdiepte parkeergarage. De plannen hebben al een lange geschiedenis, De raad besloot al begin 2017 over een startnotitie. De raad besluit op 21 april over het bestemmingsplan. Hierover is de afgelopen maanden nog flink gesteggeld met omwonenden. Uiteindelijk heeft ontwikkelaar Netjes met wijzigingen in het plan de omwonenden alsnog tevreden kunnen stellen, zo bleek donderdagavond in een vergadering van een raadscommissie. 

MOEIZAAM Twee insprekers toonden zich zeer verheugd over het eindresultaat, maar waren minder te spreken over het verloop van de participatie eerder in het proces. “Dat is buitengewoon moeizaam gegaan,” aldus inspreker Otto de Graaf. “Buitengewoon formeel en eigenlijk is het lange tijd afwezig geweest. We hebben zeer hard aan de bel moeten trekken om gehoord te worden. Iets wat ook bij andere projecten in Amstelveen speelt.”

Volgens wethouder Floor Gordon is er voor bewoners bij dit project juist meer geparticipeerd dan de regels voorschrijven, ook al ten tijde van de besluitvorming over de startnotitie in 2016-2017. “Het was alleen nog niet tot tevredenheid gekomen,” aldus Gordon, die er verder op wees dat extra participatie niet alleen tijd kost, maar ook geld. “Het participatietraject dat wij voor dit project extra hebben gelopen, heeft 20.000 tot 25.000 euro extra gekost, die we niet kunnen verhalen op de ontwikkelende partij. Wij doen dit in het belang van een goede ruimtelijke ordening.”

KRUISPUNT Vanwege de goede afloop van het project was er voor de raadsleden in de commissie niet veel meer te vragen of te sputteren. Diverse raadsleden benadrukten wel dat het kruispunt in de Bovenkerkerweg bij De Kegel veiliger gemaakt dient te worden. Hoe dat verder precies moet, is al met de omwonenden besproken, maar het maakt geen onderdeel uit van het bestemmingsplan. “Daarover wordt later een apart verkeersbesluit genomen,” aldus Gordon. “Het kruispunt bij De Kegel wordt veiliger gemaakt in samenhang met de verbreding van de Bovenkerkerweg.”

advertentie
advertentie