Afbeelding
Bouwplan Westwijk

Rechter schorst bouwplan 'zorgwoningen' in Westwijk

12 oktober 2020 om 10:25 Nieuwbouw

AMSTELVEEN Er mag voorlopig niet gebouwd worden aan twee geplande wooncomplexen in de grondstrook tussen Alsemlaan en Jasmijnlaan in Westwijk. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een kort geding van buurtbewoners tegen de gemeente.

De rechter heeft in het kort geding een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ ingesteld. Dat houdt in dat er niet gebouwd mag worden voordat er een (voor het plan gunstige) uitspraak is gedaan over een beroep van de bewoners tegen het plan bij de Raad van State. Het plan voorziet in 113 ‘zorgwoningen’ verdeeld over twee gebouwen, één met vier en één met vijf bouwlagen. De buurtbewoners vrezen het ontstaan van parkeeroverlast in hun woonstraten door de komst van de woningen.

PARKEERNORM Voor de rechter ging het erom wat ‘zorgwoningen’ precies zijn en wat dit betekent voor de parkeernorm. De gemeente stelt dat het gaat om woningen bedoeld voor 55-plussers met zorgindicatie en hanteert hiervoor dezelfde parkeernorm als voor serviceflats en aanleunwoningen, namelijk 1,1 parkeerplaats per woning. Voor gewone woningen is die norm 1,4 of hoger. Volgens de rechter heeft de gemeente echter onvoldoende aangegeven waarom de norm voor aanleunwoningen en serviceflats ook voor deze zorgwoningen zou gelden. De gemeente gaat in het plan uit van mensen die ‘verschillende niveaus van zorg nodig hebben’, maar verbindt daaraan volgens de rechter geen zorg-indicatie. De buurt vreest daarom dat de appartementen uiteindelijk als gewone woningen gaan fungeren, met als gevolg te weinig parkeerruimte en extra parkeerdruk in omliggende straten.

ZITTING Tijdens de zitting meldde de gemeente dat er gesprekken zijn met het nabije Zonnehuis om activiteiten aldaar ook aan te bieden aan bewoners van de geplande woningen. Concrete afspraken hierover zijn er echter niet. Ook dat doet de rechter eraan twijfelen of de zorgwoningen vergeleken mogen worden met aanleunwoningen. Deze onduidelijkheid leidt er wat de rechter betreft toe dat voor de uiteindelijke bodemprocedure bij de Raad van State er niet vooraf van kan worden uitgegaan dat de gemeente de parkeerbehoefte juist heeft berekend. Dit aspect was voor de rechter voldoende reden om het plan te schorsen. Andere bezwaren van de bewoners behoefden vervolgens in het kort geding geen verdere bespreking meer.

Het gaat de bewoners niet alleen om parkeren. Zij menen ook dat ze onvoldoende bij het plan zijn betrokken en vrezen voor uiteindelijk nog meer woningen omdat het plan daar ruimte voor biedt. Zij vinden 113 woningen op deze plek al te veel. Verder vrezen zij schaduwwerking.

KANS De uitkomst van het kort geding is geen definitieve afwijzing van het plan, maar geeft aan dat de bewoners wel een goede kans maken bij de Raad van State.

Buurtbewoner Merijn van der Meer is blij dat er op het terrein voorlopig niet gebouwd mag worden: “De gemeente kon niet duidelijk maken waarom hier de norm voor aanleunwoningen is gebruikt. De rechter vond alleen dit al voldoende grond voor schorsing.”

René de Leeuw

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie