Afbeelding
Gemeente Amstelveen

Plan voor 250 appartementen aan Bovenkerkerweg

4 juni 2020 om 11:00 Nieuwbouw

AMSTELVEEN Twee kantoorpanden aan Bovenkerkerweg 2 - 8 kunnen mogelijk plaatsmaken voor vier appartementengebouwen met in totaal ongeveer 250 appartementen. Het college van B en W heeft in een vroeg stadium de haalbaarheid van het plan getoetst aan haar beleid en ambities. De initiatiefnemers kunnen het plan nu aan de buurt toelichten. 

De gemeente werkt vervolgens het initiatief met de ontwikkelaar verder uit in een concept-startnotitie. De uiteindelijke startnotitie kan na een participatieronde met direct omwonenden aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening): “Er ligt een initiatief voor 250 woningen in het middeldure segment dat aansluit bij onze ambities op het gebied van bouwen en wonen. Hierbij hebben de eigenaren en gemeente de zorgen rond het oude plan van 2015 zoveel mogelijk ter harte genomen.” Floor Gordon is ook verantwoordelijk voor economische zaken. Eén van de hoofdhuurders van een van de huidige kantoorpanden is Mitsubishi. Floor Gordon: "De initiatiefnemer heeft Mitsubishi op verzoek van de gemeente nieuw onderdak aangeboden in een kantoorpand aan de Gondel dat nu wordt verbouwd. Zo behouden we de werkgelegenheid van zo’n vijftig arbeidsplaatsen in Amstelveen.”

OMWONENDEN Het initiatief gaat om de bouw van circa 250 appartementen in vier appartementengebouwen op een deels ondergrondse parkeergarage. Het bevat zestig procent huurappartementen inclusief parkeerplaats in het middeldure en dure segment en 40 procent koopappartementen met een parkeerplaats in het middeldure segment. In de verkenning heeft één gebouw zes en één gebouw veertien bouwlagen dat als landmark dient. De twee gebouwen met koopappartementen bestaan uit zes lagen met daar bovenop twee ingesprongen bouwlagen. Het plan houdt zo rekening met mogelijke schaduwwerking op en behoud van privacy van de bestaande woningen in de omgeving. Met 350 parkeerplaatsen voldoet het aan de gemeentelijke parkeernorm. Nu het college van B en W de haalbaarheid van het plan op hoofdlijnen heeft getoetst, kan de gemeente het plan samen met de ontwikkelaar verder uitwerken. Ook wil de initiatiefnemer in gesprek met de gemeente over voorrangsregelingen voor bepaalde doelgroepen, waarbij gedacht kan worden aan werknemers van maatschappelijke instellingen in zorg en onderwijs. Een dergelijke voorrangsregeling is door de ontwikkelaar eerder succesvol toegepast.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie