Afbeelding
René de Leeuw

Amstelveners bezorgd over meer hoogbouw

25 september 2019 om 11:00 Nieuwbouw

AMSTELVEEN Menig Amstelvener is bezorgd over oprukkende hoogbouw, vooral als die in de eigen buurt verrijst. Inspraak over de zogeheten 'Hoogbouwvisie' van het college heeft bijna tweehonderd reacties opgeleverd. Inwoners zijn bang tegen hoge flats aan te gaan kijken, dat ze in de schaduw van hoge gebouwen komen te zitten, dat het drukker en lawaaiig wordt in hun straat, dat ze niet meer kunnen parkeren, dat de lucht viezer wordt en er gekoesterd groen verdwijnt.

De 'Hoogbouwvisie' moet de ontwikkeling van hoogbouw in goede banen leiden. De behoefte aan woningen is enorm. De komende tijd moeten er in de hele regio Amsterdam 300.000 woningen bij komen. Het college wil meehelpen, maar dat kan in het volle Amstelveen alleen als je de hoogte in gaat. Niet iedereen is het eens met hoe het college dat wil gaan doen.

KWART Ruim een kwart van de inspraakreacties betrof de wijk Middenhoven en ideeën voor meer hoogbouw langs de Bovenkerkerweg en de Beneluxbaan. Twee insprekers benadrukten donderdag in een commissievergadering over de Hoogbouwvisie dat Middenhoven bewust als laagbouwwijk is gebouwd: "Met eilanden met vrij dichte bebouwing en in het midden en aan de randen groenstroken. Zo is er aan de westkant van de wijk een brede groenstrook als overgang naar de Bovenkerkerweg met enkele kantoorgebouwen. De andere kant van de Bovenkerkerweg heeft al een hoogbouw-karakter. Aan beide zijden van de weg hoogbouw is ongewenst. De weg moet een aantrekkelijke entree van Amstelveen blijven."

Op basis van inspraakreacties heeft het college het voetbalveldje en het rietlandje ten zuiden van de Nessermolen geschrapt als mogelijke plek voor hoogbouw. Deze plekken blijven groen. Volgens wethouder Floor Gordon blijft er nabij de Bovenkerkerweg ruimte voor 'hoogte-accenten': "Maar het is niet de bedoeling de hele zone vol te zetten met hoge gebouwen. Het groene karakter moet blijven. De zorgen van bewoners krijgen veel aandacht als we plannen gaan ontwikkelen."

VAN PRINSTERERLAAN Veel reacties betroffen het al langer omstreden plan voor een groot woongebouw aan de Groen van Prinstererlaan 114. "Wij snappen ook wel dat er woningen nodig zijn," aldus een inspreekster donderdag. "Maar in onze buurt is nu al weinig groe. Door de bouw verminderen uitzicht, daglicht en privacy. Parkeren is nu al een probleem en de verkeersdrukte zal toenemen. Voor nieuwe bewoners wordt goed gezorgd, maar niet voor de huidige bewoners." Wethouder Gordon zei dat met de nieuwe eigenaar geprobeerd wordt een beter passend geheel te maken.

GESCHROKKEN Sommige raadsleden bleken enigszins geschrokken van de vele reacties. Zo erkende Pier Rienks (CDA) dat hij was gaan twijfelen nadat hij eerder dit jaar met de concept Hoogbouwvisie had ingestemd: "De Amstelveense maat is 18 meter hoog. Mijn huis is dat niet. Ik ben mij gaan afvragen hoe ik vanuit mijn woonkamer het uitzicht op een 18 meter hoog gebouw zou ervaren. Ik worstel. Deze visie bevat veel elementen die bewoners niet prettig gaan vinden."

Lennart de Looze (GroenLinks) vond dat de discussie over groeien nog niet voldoende gevoerd is in Amstelveen. "Hoogbouw is geen doel op zich, maar een middel om een doel te realiseren. Maar we moeten zuinig zijn op onze grond dus ik besef wel dat we de hoogte in moeten, al maken wij ons daarmee bij sommige insprekers niet populair." Ook andere raadsleden zien de hoogte ingaan als onontkoombaar.

Patrick Adriaans (SP) merkte op dat de vele inspraakreacties hebben geleid tot slechts twee wijzigingen in de Hoogbouwvisie. "Ik ben enigszins teleurgesteld, dat al die reacties weinig invloed hebben gekregen op deze visie."

Wethouder Gordon merkte op dat de visie geen wet is, maar bedoeld om ervoor te zorgen dat Amstelveen er goed uit ziet. "In verleden hadden we zo'n visie niet en kwamen er lelijke flats en blinde gevels. Dat willen we niet meer. Verder komen concrete bouwplannen nog altijd eerst bij de gemeenteraad. Verder kunnen ontwerpers nu vooraf goed zien waar zij rekening mee moeten houden."

KLM Een opmerkelijk inspreker is de KLM. Het hoofdkantoor verhuist in 2023 naar Schiphol-Oost, maar de KLM ziet graag dat het terrein als hoogbouwzone wordt aangewezen. Wethouder Gordon voelt daar niet voor, omdat op die plek geen goede ontsluitingsweg is, weinig openbaar vervoer heeft en er geen winkelcentrum in de buurt is. Een KLM-vertegenwoordiger wees op de nabijheid van de A9 en de aanwezigheid van een AH-supermarkt naast het hoofdkantoor. Raadslid Tawros Aslanjan (D66) vroeg zich af wat het belang van de KLM is bij hoogbouw: "U houdt zich toch bezig met vliegen?" Hij kreeg als antwoord dat de KLM het terrein zodanig wil achterlaten dat het op een zinvolle manier herontwikkeld kan worden. Wethouder Gordon reageerde: "We bouwen niet voor speculanten. Er kan nieuwbouw komen op deze plek, maar het KLM-gebouw is door zijn vorm ook een uniek gebouw. Maar de KLM vertrekt pas in 2023, we hebben de tijd om daarover na te denken."

René de Leeuw

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie