In Amstelveen worden komende jaren bijna 10.000 nieuwe woningen gebouwd, voor het merendeel appartementen.
In Amstelveen worden komende jaren bijna 10.000 nieuwe woningen gebouwd, voor het merendeel appartementen. Pixabay

Amstelveen heeft bouw van bijna 10.000 woningen in voorbereiding

21 februari 2024 om 16:41 Nieuwbouw

AMSTELVEEN In Amstelveen is de bouw van 9.268 woningen in voorbereiding. Het merendeel betreft appartementen. Een groot deel van deze woningen wordt voor 2030 gerealiseerd. In de daaropvolgende periode tot 2040 staan gemiddeld 300 woningen per jaar op de planning, voornamelijk door de transformatie van bedrijventerrein Legmeer naar een woon/werkgebied. Naast de woningbouw die in voorbereiding is, zijn er momenteel nog eens 660 woningen in aanbouw. 

Dat blijkt uit de stand van zaken van de ruimtelijke ontwikkelingen in Amstelveen, die het college van B en W aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

De diverse bouwprojecten in Amstelveen bevinden zich in verschillende fases van ontwikkeling. Zo is in 2023 de tweede fase van ‘The Mayor’ (voormalig KPMG-gebouw aan de Burgemeester Rijnderslaan) met 132 woningen opgeleverd en is de bouw van woningen aan de Handweg (Oostelijke Poeloever fase 2) gestart. 

OLYMPIADE

Naar verwachting wordt nog dit voorjaar 552 appartementen aan de Startbaan 16 (’De Olympiade’ op het voormalige HP-terrein) gefaseerd opgeleverd, evenals 28 appartementen aan de Acacialaan 20-22 (’Rumba Residence’). Hiermee worden 580 appartementen aan de woningvoorraad toegevoegd, waarvan ongeveer 84 procent in het middensegment. Binnenkort start ook de bouw van de gezinswoningen aan de Maalderij/Bovenkerkerweg (project met de naam ‘Beauve’).

BESTEMMINGSPLANNEN

De meeste projecten bevinden zich in de voorbereidende fase. Zo heeft de gemeenteraad in 2023 de bestemmingsplannen voor De Scheg-West, de Haagbeuklaan 1-3 en de Jasmijnlaan/Alsemlaan (samen een groot programma met 967 woningen) vastgesteld. Ook zijn ontwerpbestemmingsplannen voor De Scheg-Midden(438 woningen) en het Alleman Kwartier fase 1 (33 woningen) ter inzage gelegd. Verder zijn vergunningen verleend voor woningbouw aan de Groen van Prinstererlaan 114 (303 appartementen) en de Kegel fase 1 (35 appartementen). 

LEGMEER

Een mijlpaal was volgens het college ook de uitspraak van de Raad van State in december 2023 waardoor het Exploitatieplan Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ) onherroepelijk is geworden. Realisatie van dit nieuwe bedrijventerrein biedt de mogelijkheid om bedrijven te kunnen verplaatsen om de ontwikkeling van het huidige bedrijventerrein Legmeer tot een woon/werkgebied mogelijk te maken. In totaal moeten er 4.400 woningen (voor het merendeel appartementen) in Nieuw Legmeer komen. De gemeenteraad moet hier echter nog een besluit over nemen. 

BETAALBAAR SEGMENT

De komende jaren gaat volgens het college een aantal grote woningbouwprojecten, met een hoog aandeel in het betaalbare segment, richting uitvoering. Bij de bijna tienduizend woningen die in de planning staan, zijn ook de eerste fase van herontwikkeling van Kronenburg met 438 studentenwoningen en 500 shortstay kamers van Student Experience opgenomen.

Van de in totaal 9.628 woningen die in voorbereidingen zijn, gaat het om 4.279 koop- en 5.349 huurwoningen. Van de nieuwbouw valt 24,9 procent in het sociale segment, 43,9 in het middensegment en 31,3 procent in de vrije sector.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie