Jaarlijkse worden er nieuwe bomen in de wijken geplant.
Jaarlijkse worden er nieuwe bomen in de wijken geplant. Gemeente Amstelveen

Gemeente plant 200 nieuwe bomen in diverse wijken Amstelveen

9 november 2023 om 10:39 Natuur en milieu

AMSTELVEEN De gemeente gaat van half november tot medio maart 2024 tweehonderd bomen in de wijken. De jaarlijkse vernieuwing van bomen in de stad bestaat dit jaar vooral uit het aanplanten van bomen op of in de buurt van locaties waar bomen zijn verwijderd in verband met noodkap na een storm, ouderdom of besmettelijke (iep)ziekte. Ook worden er extra bomen geplant.

“De jaarlijkse bomenrenovatie is een traditioneel moment waarop we het groen in Amstelveen niet alleen herstellen, maar ook versterken,” vertelt wethouder Floor Gordon (Groen). “Aankomend plantseizoen gaan we 200 bomen planten in de wijken, voor het behoud van het groene karakter en de klimaatbestendigheid van de stad. Daarnaast zijn we dit jaar gastgemeente van de landelijke viering van de Nationale Boomfeestdag en planten we op woensdag 15 november bomen op schoolpleinen en langs de sportvelden bij de Sportlaan.” 

JAARLIJKS BOMENCONTROLE

De gemeente plant daarnaast in het plantseizoen bomen aan op locaties waar bomen zijn gekapt voor bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. Ook worden nieuwe bomen geplant op plekken waar eerder bomen gekapt zijn op basis van de uitkomsten van de jaarlijkse controle. Per jaar onderzoekt een derde van de gemeentelijke bomen op ziekte, plagen, dood hout en slechte groeiomstandigheden. Voor een deel van de gecontroleerde bomen kan volstaan worden met het verwijderen van dood hout en het snoeien van aangetast hout. Een aantal bomen wordt uit het oogpunt van veiligheid gekapt. De gekapte bomen worden zoveel mogelijk in het volgende plantseizoen een-op-een vervangen door een nieuwe boom.

Soms is het niet mogelijk een boom terug te plaatsen, bijvoorbeeld vanwege ruimtegebrek waardoor een boom te weinig groeikansen heeft. Of omdat kabels en leidingen in de weg zitten. De gemeente kijkt in dat geval of zij op een andere plaats in de gemeente een boom kan planten.

STAPSGEWIJS

De werkzaamheden voert de gemeente stapsgewijs en per straat of buurt uit. De werkzaamheden lopen uiteen Van het verwijderen van stronken, het verbeteren van de grond en groeiplaats van de nieuwe boom, de bestrating waar nodig aanpassen tot het planten van een nieuwe boom. Medio maart zijn de werkzaamheden afgerond. Dan eindigt namelijk het plantseizoen en start het broedseizoen.

Bewoners die vragen hebben, kunnen een mail sturen naar gbeeente@amstelveen.nl met als onderwerp: bomenrenovatie. Een kaart van bomen in de wijken die komend plantseizoen (najaar 2023 – voorjaar 2024) worden herplant of nieuw geplant is te vinden op amstelveen.nl/boombeheer

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie