Baggerwerkzaamheden in het Amsterdamse Bos.
Baggerwerkzaamheden in het Amsterdamse Bos. Gemeente Amsterdam/Jan Vonk

Amsterdamse Bos baggert sloten en vijvers voor verbetering biodiversiteit

2 februari 2023 om 11:29 Natuur en milieu

AMSTELVEEN In het Amsterdamse Bos wordt hard gewerkt aan het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het baggeren van sloten en vijvers in het bos maakt daar onderdeel van uit. Er is inmiddels een nieuw baggerplan opgesteld om in een 10-jaarlijkse cyclus de watergangen op orde te brengen. Het baggeren moet voor verbetering van de waterkwaliteit zorgen, wat goed is voor de biodiversiteit.

Het Amsterdamse Bos pakt sinds 2021 in verschillende projecten het achterstallig onderhoud aan. In dat kader worden niet alleen de paden en bruggen opgeknapt, maar ook de watergangen. Het uitdiepen is nodig omdat in de loop van de tijd door ophoping van plantenresten in sloten en vijvers een laag bagger ontstaat. Door opwerveling van de bagger wordt het water troebel en krijgen bodemplanten minder daglicht. Ook komen er vanuit de bagger teveel voedingstoffen vrij in het water, wat zorgt voor algengroei en afname van het zuurstofgehalte in het water. Planten en dieren krijgen het hierdoor moeilijk of verdwijnen zelfs.

BAGGERPLAN

Van de bijna 1.000 hectare die het Amsterdamse Bos meet, bestaat ongeveer een derde deel uit water. De beheerorganisatie van het Bos is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de zogenaamde secundaire watergangen. Als vuistregel geldt dat watergangen 1 keer per 10 jaar gebaggerd moeten worden. Er is nu een baggerplan opgesteld waarmee in 10 jaar alle secundaire watergangen in het bos baggervrij gemaakt worden. 

Het baggeren vindt alleen plaats in de periode september tot en met maart, buiten het broedseizoen en buiten het hoogseizoen voor bezoekers. Het bos wordt min of meer ‘kloksgewijs’ baggervrij gemaakt. Het baggeren gebeurt eerst aan de noordkant van de A9 en daarna aan de zuidkant. De baggercclus eindigt in polder Meerzicht en de Oeverlanden Nieuwe Meer. Na 10 jaar start de volgende cyclus en worden dezelfde watergangen in dezelfde volgorde gebaggerd.

BEGIN GEMAAKT

In 2021 heeft het bosbeheer hier al een klein begin gemaakt en gebaggerd in de omgeving van het Amsterdamse Bostheater. In het najaar van 2022 zijn de watergangen rondom de Geitenboerderij, het Beheerkantoor Amsterdamse Bos en het Vogeleiland baggervrij gemaakt. In 2022 is in totaal ruim 16.000 kubieke meter baggerspecie afgevoerd uit een wateroppervlakte van circa 40.650 vierkante meter.

SCHUIFBOTEN

Omdat het Amsterdamse Bos vooral is ingericht met wandel-, fiets- en ruiterpaden, levert dat voor de uitvoerder van de werkzaamheden een extra uitdaging op voor het afvoeren van de bagger. De watergangen zijn immers niet altijd even goed bereikbaar met het benodigde materieel. De bagger wordt daarom over de bodem van de watergangen naar locaties in het bos geschoven die bereikbaar zijn voor een trekker met een aanhanger voor de bagger. Er wordt gewerkt met schuifboten in verschillende formaten. De aannemer rijdt de baggerspecie vervolgens naar de Houtwerf in het Amsterdamse Bos en stort het in een binnenvaartschip. Hiervoor is een tijdelijke laadplaats aan de Ringvaart aangelegd.

Het binnenvaartschip voert de baggerspecie af naar het baggerspeciedepot IJsseloog in het Ketelmeer en het baggerspeciedepot Honswijkerplas aan de Lek. Door de inzet van binnenvaartschepen voor het transport van baggerspecie naar de stortlocaties is de CO2-uitstoot volgens het bosbeheer laag gebleven.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie