Wethouder Floor Gordon bij een gemeentelijk pand dat wordt verduurzaamd en nog dit jaar het energielabel B krijgt. Door de vloer, kozijnen en dak te isoleren. Veder krijgt het pand LED verlichting en worden op het dak zonnepanelen geplaatst.
Wethouder Floor Gordon bij een gemeentelijk pand dat wordt verduurzaamd en nog dit jaar het energielabel B krijgt. Door de vloer, kozijnen en dak te isoleren. Veder krijgt het pand LED verlichting en worden op het dak zonnepanelen geplaatst. Gemeente Amstelveen

Amstelveen wil per 2030 geen uitstoot CO2 meer voor alle gemeentelijke panden

26 januari 2023 om 12:00 Natuur en milieu

AMSTELVEEN De kantoorpanden die in het bezit zijn van de gemeente Amstelveen voldoen aan energielabel C. Dat label geldt sinds 1 januari als minimale wettelijke eis voor kantoorgebouwen. “Als gemeente geven we graag het goede voorbeeld als het om de bescherming van onze aarde gaat,” zegt wethouder Floor Gordon (Vastgoed en Duurzaamheid). “Onze ambitie reikt daarom verder. We willen namelijk dat al ons vastgoed geen CO2, oftewel koolstofdioxide, meer uitstoot in 2030. Daar werken we hard aan.”

De afgelopen tien jaar is de CO2 uitstoot van het gemeentelijk vastgoed al aanzienlijk verminderd. Onder andere door zo’n 65.000 vierkante meter aan eigen gebouwen te vervangen of te slopen. Daarnaast voert de gemeente verschillende acties uit om het bestaande vastgoed duurzamer te maken en de uitstoot te verminderen. “We zijn goed op weg,” vertelt wethouder Gordon. 

VERVANGEN OF GESLOOPT

“Op dit moment heeft de gemeente zo’n 75 gebouwen in bezit. Daarvan heeft 71 procent een C-label of hoger, 51 procent daarvan heeft zelfs al een A-label. Dan blijft er 29 procent van onze vastgoedportefeuille over dat nog niet aan het energielabel C voldoet. Een deel daarvan wordt slechts zeer beperkt gebruikt, denk bijvoorbeeld aan de gebouwen van scoutingclubs. En een ander deel van de energetisch minder goede panden wordt op korte termijn vervangen of gesloopt,” licht de wethouder toe.

UITSTOOTVRIJ

De gemeente gaat gefaseerd te werk om te zorgen dat in 2030 het gemeentelijk vastgoed uitstootvrij is. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat nodig is om de vijftien meest energieverbruikende panden uitstootvrij te krijgen. Op basis daarvan worden uitvoeringsplannen gemaakt die dit jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Na goedkeuring kunnen deze panden uitstootvrij gemaakt worden voor 2026. De overige panden volgen daarna, zodat in 2030 de CO2 uitstoot tot 0 is gedaald.

ZONNEPANELEN

De gemeente neemt meer duurzame maatregelen als het om haar vastgoed gaat. Zo is in 2022 gestart met het installeren van ongeveer 3.500 zonnepanelen op de daken van het gemeentelijk vastgoed. De verwachting is dat dit jaarlijks zo’n 400 ton CO2 besparing en 1 miljoen kWh oplevert. Dat staat gelijk aan de energiebehoefte van 350 huishoudens. 

VERWARMING LAGER

Naast het verduurzamen van eigen panden en het aanbrengen van zonnepanelen, kijkt de gemeente naar het eigen energieverbruik. Zo zijn er per pand energiebesparende maatregelen getroffen die al voor een besparing van 10,2 procent hebben gezorgd. Verder is in het raadhuis en in zeven andere grote gemeentelijke gebouwen de verwarming lager gezet en zijn de gebruikstijden verkort. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie