De gemeente heeft grote ambities op gebied van verduurzaming, maar zet er volgens ChristenUnie te weinig ambtenaren voor in.
De gemeente heeft grote ambities op gebied van verduurzaming, maar zet er volgens ChristenUnie te weinig ambtenaren voor in. René de Leeuw

‘Gemeente heeft meer ambtenaren nodig voor energietransitie’

17 december 2022 om 14:00 Natuur en milieu

AMSTELVEEN De gemeente heeft grote verduurzamingambities, maar zet er veel te weinig ambtenaren voor in. Dat merkte burgerraadslid Herman van Veelen (ChristenUnie) op tijdens een debat in de gemeenteraad woensdagavond over de nieuwste versie van het gemeentelijk energietransitieplan (Pleck 4.0).

Van Veelen zwaaide met een oud onderzoeksrapport waarin staat dat de gemeente 29,3 fte nodig heeft voor het behalen van de eigen doelstellingen. “Ik heb het nagevraagd, er is nu 12,7 fte,” zei hij. “Een argument is dat er onvoldoende geld is. Bij de gemeente gaat nu zo’n 1 procent van het budget naar duurzaamheid, een paar miljoen euro. En dat terwijl we door onze lage OZB zo’n 20 miljoen euro aan inkomsten mislopen. Onlangs kwam er 1,6 miljoen euro van het Rijk voor duurzaamheid. Tot onze verbazing gaat dat niet naar meer fte’s, maar naar de reserve als appeltje voor de dorst. Maar de dorst is nú. De klimaatcrisis is nú.” 

Simon Lutz (GroenLinks) sloot zich hierbij: “Het college zou een schema moeten opstellen voor het opschalen van het aantal fte’s, bijvoorbeeld in 2023 naar 16 fte, in 2024 naar 22, enzovoort.” Wethouder Floor Gordon erkende dat er meer geld nodig is. “We komen volgend jaar met voorstellen over hoe we willen groeien met het aantal fte’s.”

GASVRIJ Onderdeel van het beleid is het gasvrij maken van woningen. Bert Rouwenhorst (CDA) zei daar voorzichtig mee te zijn. “Er zijn nog veel vragen over hoe de energievoorziening vorm gaat krijgen,” zei hij. “Momenteel wordt waterstof veel genoemd als alternatief voor gas. Dat is goed toepasbaar met het huidige gasleidingensysteem. Die optie moeten we zeker open houden.”

MOTIES Naast tal van andere ideeën kwam de raad met drie moties. GroenLinks riep het college per motie op om huishoudens te helpen met verduurzamen en isoleren van hun woningen, met voorrang voor straten en wijken met D-, E-, F- of G-labels, en indien mogelijk ook C-labels. Daarbij moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van nationale en Europese subsidies. D66 vroeg om een korte termijn aanpak voor het zoeken naar duurzame warmteoplossingen nu sommige projecten ‘on hold’ staan vanwege de onduidelijkheid over het warmtenet. Ook pleitten de democraten voor het stimuleren van wijkinitiatieven voor gezamenlijke warmte (warmtecoöperaties) en particuliere WKO (warmte-koude-opslag). In een andere motie pleitte D66 ervoor gerecycled plastic te gebruiken voor het oppervlak van fietspaden en straten.

BUURTEN ONDERSTEUNEN Wethouder Floor Gordon was over alle drie de moties positief. Ze zei dat het college al van plan was een organisatie op te zetten die bewoners in buurten gaat ondersteunen bij de verduurzaming. De aanpak per buurt wordt energielabel-gericht, woningen met een laag label worden als eerste aangepakt. Verder komt er mede met subsidies van het Rijk een groot isolatie-offensief. De gemeente werkt ook aan WKO en collectieve warmtenetten en de wethouder gaat graag aan de slag met plastic wegbedekking. De raad nam de moties met grote meerderheid aan, de motie van GroenLinks zelfs unaniem.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie