Het baggeren van het oppervlaktewater is een taak van het waterschap.
Het baggeren van het oppervlaktewater is een taak van het waterschap. Pixabay

Partijen vragen om aanpak van stank en modder in waterpartijen Amstelveen

7 december 2022 om 14:23 Natuur en milieu

AMSTELVEEN Goed voor Amstelveen en D66 dringen bij B en W aan op verbetering van de waterkwaliteit in Amstelveen. Ze hebben de kwestie via schriftelijke vragen aangekaart bij het college. Ze vragen onder meer of het college is bekend met locaties waar volgens hen allang onderhoud en verbetering van waterkwaliteit had moeten gebeuren. Het gaat daarbij onder meer om plekken waar stank en modder zijn in Middenhoven, Westwijk, Bovenkerk en Keizer Karel Park. De partijen willen van het college weten wat er nodig is om die slechte waterkwaliteit te verbeteren. 

Over de waterkwaliteit in Amstelveen zijn eerder in 2019 en 2021 al schriftelijke vragen gesteld aan B en W. Het college heeft daarop aangegeven dat de waterkwaliteit niet goed is. Dit is ook bekend bij het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV). Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwantiteit en waterkwaliteit van het merendeel van het oppervlaktewater in Amstelveen. Het baggeren van het oppervlaktewater is een taak van het waterschap net als voorkomen van botulisme en algengroei. Voor AGV is het verbeteren van de waterkwaliteit een belangrijk doel.

D66 en Goed voor Amstelveen willen weten welke acties er de komende maanden en jaren worden ingezet om de waterkwaliteit te verbeteren. Ze vragen het college ook om informatie waar er wanneer voor het laatst gebaggerd is. Verder willen ze weten of de huidige budgetten afdoende zijn om de afgesproken waterkwaliteit te behalen en liefst nog meer te verbeteren.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie