Winning van aardwarmte.
Winning van aardwarmte. Foto: provincie Noord-Holland

Voorlopig geen duidelijkheid over potentie van aardwarmte in Amstelveen

23 november 2022 om 15:44 Natuur en milieu

AMSTELVEEN Er is de komende jaren nog geen duidelijkheid te verwachten over de potentie van aardwarmte voor het duurzaam verwarmen van woningen. Dat concludeert het college van B en W na seismisch onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van onder meer de provincie Noord-Holland. De ondergrond van Amstelveen wordt volgens dat onderzoek gekenmerkt door een complexe geologie. Ook zijn er relatief weinig gegevens over de ondergrond beschikbaar, omdat hier geen olie- of gaswinnning heeft plaatsgevonden. Daardoor zijn voorspellingen over de kansen van aardwarmte in Amstelveen onzeker.

Om de vraag naar warmte voor woningen kantoren te kunnen verduurzamen zijn er alternatieve energiebronnen nodig. Eén van de mogelijke duurzame alternatieven is aardwarmte, ofwel geothermie. Aardwarmte kan gebruikt worden om bestaande warmtenetten te verduurzamen of dienen als bron voor nieuw te ontwikkelen warmtenetten. Aardwarmte is inzetbaar voor de gebouwde omgeving en voor de tuinbouwsector.

HOGE INVESTERINGEN Doordat het winnen van aardwarmte gepaard gaat met hoge investeringen is het belangrijk dat er zo veel mogelijk zekerheid is over de eigenschappen van de ondergrond. ‘Zonder afdoende zekerheid zullen investeringen in aardwarmte niet van de grond komen. Daarom is door Energiebeheer Nederland (EBN) in de regio seismisch onderzoek uitgevoerd om onzekerheden over de eigenschappen van de ondergrond te verkleinen,’ meldt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

FORMATIE VAN SLOCHTEREN Uit het onderzoek is gebleken dat een specifieke aardlaag in de ondergrond van Amstelveen met de naam ‘Formatie van Slochteren’ mogelijk kansen kan bieden. Maar de aardlagen met de namen ‘de zanden van de Rijnland’ en ‘Schieland-groepen’ laten vanwege de geringe dikte, doorlatendheid en temperatuur weinig potentie voor geothermie zien.

PROEFBORING Aanvullende gegevens kunnen de onzekerheid volgens B en W flink verkleinen. Het kan daarbij zowel om seismische data gaan als om nieuwe informatie uit wetenschappelijke proefboringen. Een proefboring is al gepland in de gemeente Ouder-Amstel. Als deze proefboring leidt tot goede indicaties voor aardwarmte dan adviseert engineeringbureau IF Technology aanvullend onderzoek te doen. Dat kan dan in combinatie met locatie-specifieke haalbaarheidsstudies plaatsvinden, eventueel ook in Amstelveen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie