Het nieuwe stadsstrand aan de Poel.
Het nieuwe stadsstrand aan de Poel. Gemeente Amstelveen

Gemeente verwacht nog dit jaar duidelijkheid over baggeren de Poel

22 september 2022 om 15:00 Natuur en milieu

AMSTELVEEN Een beslissing over een baggerproef in de Poel wordt eind dit jaar verwacht. “We zijn nu bezig met een onderzoek om te kijken of kleinschalig baggeren de waterkwaliteit kan verbeteren”, zegt wethouder Herbert Raat. “We willen zo snel mogelijk een knoop doorhakken.”

Het gaat om een samenwerking van het Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeente Amsterdam en Amstelveen. Met subsidie van de provincie Noord-Holland wordt gekeken of baggeren effect kan hebben op het verbeteren van de waterkwaliteit. Als het onderzoek uitwijst dat er een positief effect is, kan worden gestart met de voorbereiding van kleinschalig baggeren.

WATERKWALITEIT Het doel is een verbetering van de waterkwaliteit, zodat die gaat voldoen aan de basiskwaliteitsnorm van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het water verbetert. Dit betekent echter nog niet dat het voldoet aan zwemwaterkwaliteit. Vanuit recreatief oogpunt zou het verdiepen van de Poel een positieve bijvangst zijn voor Amstelveen. Er is echter geen wettelijke verplichting de Poel te verdiepen omdat deze voldoet aan de vereisten voor diepte. 

A9 De baggerpilot liep vertraging op omdat onderzocht is of het zand dat bij het A9-project vrijkomt, kon worden gebruikt om de bodem van de Amstelveense Poel mee af te dekken. Dit ter bevordering van de waterkwaliteit, ecologische en recreatieve waarden. Door de onzekerheid over de kwaliteit van het vrij te komen zand uit de tunnel is dit in deze fase niet haalbaar gebleken.

Vanuit de gemeente Amstelveen wordt het toepassen van het zand uit de A9 in de toekomst nog steeds als kans gezien. Amstelveen neemt daarom het initiatief voor verder onderzoek om te kijken of het zand kan worden gebruikt. Ook de kansen voor het hergebruik van de vrijkomende bagger binnen de plannen van de A9 worden verkend.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie