Een schaduwrijke plek helpt bij voorkomen van hittestress bij dieren
Een schaduwrijke plek helpt bij voorkomen van hittestress bij dieren Pixabay

Goed voor Amstelveen roept op tot voorkomen hittestress bij dieren

Natuur en milieu

AMSTELVEEN De lokale partij Goed voor Amstelveen roept het college van B en W op om hittestress bij dieren die in de gemeente gehouden worden, te voorkomen. De coalitiepartij vindt dat er veel meer aandacht en actie moet komen om nodeloos lijden bij dieren en daaruit voortkomende aandoeningen, tegen te gaan. 

Goed voor Amstelveen wijst erop dat veehouders bij wet (artikel 1.6 lid 3 Besluit houders van dieren) verplicht zijn om dieren die niet in een gebouw staan te behoeden voor slechte weersomstandigheden. Dat geldt volgens de partij voor koeien, varkens, schapen, paarden, geiten en kippen, ook bij hittestress. Schaduw kan geboden worden door bomen, tentdoeken, schaduwdoeken en parasols.

‘Ook voor dieren in een stal zijn wettelijke verplichtingen om dieren te beschermen want de temperatuur kan ook daar behoorlijk oplopen,’ stelt de partij.  ’Er wordt ook geadviseerd ‘s nachts de staldeuren open te houden. Voorts moet er voldoende water aanwezig zijn en luchtvochtigheid en ventilatie in voldoende mate,’ 

Goed voor Amstelveen heeft het voorkomen van hittestress bij dieren ook benoemd in haar verkiezingsprogramma. De partij wil het college via een motie vragen om een moreel appèl op veehouders en paardeneigenaren te doen en hierin de samenwerking te zoeken met het Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Omdat de gemeenteraad nu met zomerreces is, kan de motie pas in september in de gemeenteraad in stemming worden gebracht.

Goed voor Amstelveen verwijst voor meer informatie over hittestress bij dieren naar de website van de NVWA.

advertentie
advertentie