GFT en papier moeten vanaf 2023 vaker worden opgehaald.
GFT en papier moeten vanaf 2023 vaker worden opgehaald. Aangeleverd

College wil verdere verbetering van afvalscheiding in Amstelveen

6 december 2021 om 11:40 Natuur en milieu

AMSTELVEEN Het college streeft naar meer scheiding van huisvuil. Daartoe heeft het een ‘Grondstoffenplan 2022-2026’ opgesteld met voornemens om te gaan voldoen aan de landelijke doelstelling van 75 procent scheiding. Nu is dat 63 procent.

Om dat doel te bereiken, moeten onder meer extra containers voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT), textiel en glas worden geplaatst. Verder moeten groepen inwoners die nu nog slecht scheiden, zoals expats, overtuigd worden van het belang van afval scheiden. Daarvoor komt er een ‘afvalcoach’. GFT en papier moeten vanaf 2023 vaker worden opgehaald. Er worden ook plannen gemaakt voor een ‘circulair ambachtscentrum’ dat afgedankte spullen een tweede leven moet geven.

KOSTEN Raadslid Jet Smit (VVD) maakte zich in een raadscommissie donderdag zorgen over de stijgende kosten voor de burger. “Wij hebben gekeken naar enkele vergelijkbare gemeenten: Hilversum, Heerlen en Deventer. En dan zie je dat onze afvalstoffenheffing, zeker voor eenpersoonshuishoudens, boven het gemiddelde ligt. Hoe kan dat?” Ze kreeg bijval van Jacqueline Solleveld-Olthof: “Bewoners zijn best bereid afval beter te scheiden, maar zijn ze ook bereid daar meer voor te betalen?” Zij ziet de afvalstoffenheffing de komende tijd omhoog gaan met 14,64 euro per huishouden.

Volgens wethouder Floor Gordon is Amstelveen, gezien de vele hoogbouw, eerder vergelijkbaar met Delft, Haarlem, Utrecht en Leiden. Tariefstijgingen zijn volgens Gordon vooral het gevolg van hogere belasting van het Rijk voor verbranding van restafval. Verhogingen, mede voortkomend uit de nieuwe plannen, kosten de burger 2,96 euro extra in 2022 en nog eens 11,00 euro in 2023. “Ons tarief komt dan op 310 euro,’ zei Gordon. “Daarmee zijn we na, Uithoorn, de goedkoopste gemeente in de regio.”

KARTON Gonnie van Rietschoten (AVA) wilde met het vaker ophalen van papier en karton niet wachten tot 2023. “Door corona kopen mensen meer online. Dat leidt tot meer kartonafval, dat bovendien veel ruimte inneemt. Als ondergrondse containers vol zijn, dan wordt dat ernaast gezet.” Arnout van den Bosch (PvdA) stelde voor ook rond de feestdagen papiercontainers vaker te legen. Volgens Gordon is vaker ophalen echter niet op kortere termijn te realiseren dan 2023.

Wat Cheimaa Aouni (GroenLinks) betreft mag de doelstelling van 75 procent scheiding en maximaal 100 kilo restafval per jaar per inwoner nog wel wat omhoog. Verder pleitte zij voor het zogeheten ‘diftar’ systeem: “Daarbij wordt per huishouden de hoeveelheid afval geregistreerd en hoe meer afval, hoe hoger het tarief voor de burger.” Wethouder Gordon zag daar echter ook nadelen aan kleven. “Met onze huidige aanpak zijn we op goede weg,” zei ze. Aouni vroeg zich verder af waarom de afvalcoach geen ‘grondstoffencoach’ gaat heten. Maarten de Haan (D66) deed de suggesties ‘recyclecoach’ en ‘afvalsorteercoach’. Gordon gaf toe dat het vinden van een juiste benaming lastig is: “We overwegen nog wat de beste naam is.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie