D66 raadslid Saloua Chaara en GroenLinks raadslid Cheimaa Aouni.
D66 raadslid Saloua Chaara en GroenLinks raadslid Cheimaa Aouni. D66/GroenLinks

D66 en GroenLinks willen snel natuur op school- en speelpleinen

Natuur en milieu

AMSTELVEEN D66 en GroenLinks willen harde tegels van school- en speelpleinen vervangen voor groen en water. Dit helpt om Amstelveen klimaatbestendiger te maken en is goed voor de leer- en beweegprestaties van kinderen, vinden de partijen. Hun voorstel om hier in Amstelveen snel stappen voor te zetten is pas geleden door de gemeenteraad aangenomen.

GROEN EN WATER D66 en GroenLinks willen meer groenblauwe speelpleinen in Amstelveen. Dit zijn speelplaatsen waar natuurlijke elementen aanwezig zijn zoals zand, speelwater, bomen, struiken, bloemen, gras, schooltuinen, beschutte natuurlijke plekjes en dieren. Door school- en speelpleinen groenblauw in te richten, willen de Amstelveense fracties aan de ene kant de gezondheid en de leerprestaties van kinderen stimuleren en aan de andere kant bijdragen aan het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering in de stad. Zo kan hittestress worden tegengegaan en kan regenwater beter door de natuur worden gebufferd, doordat de bodem dit water beter opvangt.

VERSNELLING D66 en GroenLinks hebben het college in een motie opgeroepen om samen met schoolbesturen, schooldirecteuren en omwonenden een concreet plan van aanpak op te stellen. In dit plan wordt uitgewerkt hoe school- en speelpleinen binnen 5 à 6 jaar groenblauw worden ingericht en hoeveel geld dit gaat kosten. 

Vervolgens besluit de nieuwe gemeenteraad volgend jaar over de investeringen die nodig zijn om dit waar te maken. “Op deze manier brengen we de mogelijkheden duidelijk in beeld en komt er een heldere inventarisatie van wat het nu kost als we onze school- en speelpleinen met prioriteit gaan vergroenen en verblauwen. Hoewel de afgelopen jaren mooie stappen zijn gezet, zoals bij het schoolplein van de Westwijzer, de Mio Monde en de Parcival, moeten we haast maken met meer natuur op onze school- en speelpleinen. Hopelijk deelt de nieuwe gemeenteraad dit met GroenLinks en D66 en kunnen we op korte termijn zoveel mogelijk school- en speelpleinen veranderen. Dit verdient onze stad en dit verdienen onze kinderen”, aldus Cheimaa Aouni, gemeenteraadslid voor GroenLinks.

BEHEER De partijen vragen speciale aandacht voor de gevolgen van groenblauwe schoolpleinen voor de scholen. Bijvoorbeeld in termen van onderhoud en beheer. Saloua Chaara, gemeenteraadslid voor D66 zegt hierover: “Met een natuurlijke speel- en leeromgeving kunnen kinderen gevarieerder spelen, komen zij al vroeg in contact met de natuur én kunnen schoolpleinen worden ingezet als buitenlokaal tijdens de les. Tegelijkertijd is het ook zo dat groenblauwe schoolpleinen om meer beheer vragen dan grijzetegelpleinen. De ene school wil het beheer het liefst uit handen geven, terwijl een andere school de beheertaken samen met leerlingen, ouders en leraren zélf wil oppakken. Wij willen dat het college dit met scholen bespreekt en voor de gemeenteraad uitwerkt wat scholen nodig hebben om het beheer op een goede manier uit te voeren.”

advertentie
advertentie