Afbeelding
Eigen foto

Imkervereniging Amstelland wint landelijke Biodiversiteitsprijs

30 maart 2021 om 11:50 Natuur en milieu

AMSTELVEEN Net als veel inwoners van Amstelveen gaat het ook Imkervereniging Amstelland aan het hart dat veel groen plaats moet maken voor de verbreding van de A9. ‘Daar moet iets beters voor terugkomen’, dachten twee leden van de Imkervereniging Amstelland die ook lid zijn van de Amstelveense Groenraad. Het resultaat is het project ’Bestuivers langs de A9’ dat samen met Rijkswaterstaat is opgezet. Het project is door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, NBV, beloond met een Biodiversiteitsprijs.

Buurbouw is het onderdeel van RWS dat tijdens de werkzaamheden aan de A9 contacten met bewoners onderhoudt en activiteiten organiseert om de hinder voor mens, dier en plant waar mogelijk te beperken. Zo zijn er wilde bloemen geplant en oude rozenstruiken verplant. Buurbouw opperde in het voorjaar van 2020 het idee om grond waarop tijdelijk geen werkzaamheden plaatsvonden in te zaaien met wilde bloemenmengsels en daarbij insectenhotels op te hangen en bijenvolken te plaatsen.

ADVIES Imkervereniging Amstelland werd gevraagd om advies en ideeën. Jos Valentin en Jan Westerhof, lid van de Imkervereniging en van Groenraad Amstelveen, vonden dit een goed idee. Maar, zo stelden ze, zorg er dan ook voor dat als de A9 gereed is, wilde bijen en andere bestuivers blijvend een betere leefomgeving hebben. Met andere woorden: ‘Geef de bestuivers Bed & Breakfast’. Zij raadden aan om daarmee tijdens het werk te beginnen door de juiste grond te gebruiken en door bijenvriendelijke planten, struiken en bomen te planten. Ook vinden zij het belangrijk dat de inwoners van Amstelveen en Ouderkerk ervan kunnen genieten. Het resultaat van de gesprekken is een prachtig project dat de drie thema’s omvat namelijk (1) bestuivers krijgen volop kansen langs de A9, (2) bewoners kunnen genieten van de omgeving en (3) kinderen en belangstellenden kunnen leren over wilde bijen, honingbijen en andere bestuivers.

BESTUIVERS LANGS DE A9 Voor de NBV Biodiversiteitsprijs waren 35 projecten aangemeld. Het project van Imkervereniging Amstelland ‘Bestuivers langs de A9’ is een van de zeven projecten die een prijs hebben gekregen. Door het project en de adviezen van de imkervereniging plant RWS een uitgekiende selectie bloeiende vaste planten, struiken en bomen langs de A9, worden meerjarige bloemenmengsels ingezaaid en worden insectenhotels opgehangen. Deze hotels worden gemaakt van bomen die voor de verbouwing van de A9 moesten wijken. Ook worden er nog zandheuvels aangelegd. Deze zorgen voor warme droge plekken voor bodembroedende insecten zoals graafbijen en graafwespen. Tijdens de werkzaamheden wordt, waar mogelijk, tijdelijke natuur aangelegd zoals bloemenweides. Zo wordt al vanaf het begin van de verbouwing van de A9 voedsel en ruimte geboden aan bestuivers.

DEMONSTRATIEKASTEN Imkervereniging Amstelland heeft twee demonstratiekasten aangeschaft. Een wordt geplaatst in het Stadspark in Amstelveen en de andere aan de Polderweg in Ouderkerk aan de Amstel. Door luikjes te openen kan iedereen zien hoe de bijen leven. Een drie meter hoge uitlaat zorgt ervoor dat de bijen ongestoord in en uit kunnen vliegen. Ook op het bijenpark van Imkervereniging Amstelland wordt een demonstratiekast geplaatst. Bij de kasten komen informatiepanelen over het leven van de bij. Bij de insectenhotels komen panelen die laten zien hoe ze leven. En dan komen er nog panelen over planten die stuifmeel leveren en hoe die in de tuin gebruikt kunnen worden.

Wandelaars kunnen genieten en tegelijkertijd leren hoe ze zelf een Bed & Breakfast voor wilde bijen en andere bestuivers kunnen creëren in hun tuin. Om dat te stimuleren is al een folder gemaakt over het maken van insectenhotels. Een folder over stuifmeelplanten is in voorbereiding. De folders zijn verkrijgbaar bij Buurbouw en bij Imkervereniging Amstelland.

LESSEN In het kader van het project worden de komende jaren 2.200 lessen aan schoolkinderen gegeven. Daarvoor wordt een leskast aangeschaft waarin op foto’s het leven van het bijenvolk is te volgen. En ook de demonstratiekasten en insectenhotels worden bij de lessen betrokken.

In vlogs wordt de ontwikkeling van het nieuwe natuurgebied langs de A9 in beeld gebracht. Het is de eerste keer dat in Nederland een imkervereniging op deze manier samenwerkt met Rijkswaterstaat. Een belangrijk deel van de kosten van het 29.700 euro kostende project, zoals de insectenhotels, twee demonstratiekasten en de informatieborden worden gedragen door RSW.

De demonstratiekast op het bijenpark en een deel van de educatieve activiteiten zijn voor rekening van Imkervereniging Amstelland. Daaraan wordt de NBV Biodiversiteitsprijs prijs van 7.000 euro besteed. Voor de resterende 6.300 euro zoekt Imkervereniging Amstelland nog sponsors.

Binnenkort wordt de eerste demonstratiekast in het Stadspark geplaatst. In mei zal de opening plaatsvinden Daarbij worden schoolkinderen uit de omgeving betrokken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie