Vliegtuig boven het Amsterdamse Bos. De meetpunten komen in de bebouwde kom van Amstelveen.
Vliegtuig boven het Amsterdamse Bos. De meetpunten komen in de bebouwde kom van Amstelveen. Archief/Joop Touw BDU

Amstelveen schaft nieuw systeem voor meten vliegtuiglawaai aan

22 februari 2024 om 16:04 Natuur en milieu

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen gaat een nieuwe systeem voor het meten van vliegtuiglawaai aanschaffen. Daarmee wordt gehoor gegeven aan een wens van de gemeenteraad die in juni de motie ‘Geluidsmetingen Schiphol in Eigen Hand’ heeft aangenomen. De meetresultaten kunnen onder meer gebruikt worden tijdens overleg met de voor vliegtuiggeluidverantwoordelijke instanties.

Amstelveen heeft sinds eind jaren ’90 twee geluidmeetpunten (’Luistervinken’) in bedrijf voor het meten van vliegtuiggeluid. Deze Luistervinken zijn eigendom van de gemeente. De meetpunten hebben op verschillende locaties gestaan; sinds 2010 staat één van de meetpunten aan Parlevinker in Waardhuizen. Het andere meetpunt staat sinds 2013 aan de Bourgondischelaan in Randwijck. 

AAN VERVANGING TOE

Het huidige geluidmeetsysteem is echter verouderd en aan vervanging toe. Er treden vaker storingen op die leiden tot uitval van het systeem. En bij reparatie blijkt regelmatig dat sommige onderdelen niet meer gerepareerd kunnen worden en ook niet meer verkrijgbaar zijn. Hierdoor moeten noodoplossingen gekozen worden die niet ideaal zijn en die extra kosten met zich meebrengen. 

SENSORNET

Daarnaast stopt het akoestisch bureau Geluidconsult, dat de Luistervinken onderhoudt en de rapportages opstelt, eind dit jaar met haar werkzaamheden. Binnen de gemeente is er volgens het college van B e W geen capaciteit beschikbaar om het onderhoud aan de Luistervinken en het opstellen van de rapportages en analyses zelf uit te voeren. Zij is daardoor aangewezen op Sensornet dat volgens B en W als enig onafhankelijk bureau overblijft om vlietguiggeluidmetingen uit te kunnen voeren.

NEGEN MEETPUNTEN

Sensornet gaat het vliegtuiggeluid in Amstelveen meten op negen meetpunten. Beknopte meetdata zullen direct voor inwoners beschikbaar zijn via een openbare website. Ook zullen maandoverzichten van de meetdata daar te zien zijn. De meetapparatuur blijft in eigendom van het bureau waardoor voor de gemeente geen installatie-, onderhouds- en reparatiekosten zijn. De exacte locatie van de meetpunten moet nog bepaald worden. Dit is volgens B en W van verschillende factoren afhankelijk. De meetpunten moeten op praktisch geschikte locaties geplaatst worden. Dat kan zijn bij bewoners, bijvoorbeeld op een plat dak van een garage of schuur, op een gemeentelijk gebouw of in openbaar gebied.

CLUSTERS VAN MEERDERE MEETPUNTEN

De gehanteerde meetmethode is niet geheel identiek aan die van de Luistervinken. Sensornet maakt gebruik van clusters van meerdere meetpunten die een onderlinge afstand tot elkaar hebben die varieert van 500 tot 1500 meter. Ook worden de vluchtgegevens van de vliegtuigen bijgehouden, zodat duidelijk is welk vliegtuig op welk tijdstip in de nabijheid van een meetpunt vliegt. De meetpunten meten het gemiddelde geluidniveau en het ‘piekniveau’ op een bepaald moment.

NOORD EN ZUID

De eerste cluster van drie meetpunten kan geplaatst worden in het noordelijke deel van Amstelveen in de omgeving van de Bourgondischelaan. In Amstelveen-zuid wordt een cluster ingezet met in totaal vier meetpunten: één in Bovenkerk, één in Legmeer, één aan de Sportlaan ter hoogte van de Acacialaan en één aan Parlevinker in Waardhuizen. Daarnaast komen er ook twee meetpunten bij Nes aan de Amstel. De kosten voor de negen geluidmeetpunten van Sensornet bedragen volgens B en W circa 50.000 euro per jaar.

NOMOS

Luchthaven Schiphol heeft zelf ook een meetsysteem voor vliegtuiggeluid. Dit Noise Monitoring System (NOMOS) werd in 1993 in gebruik genomen. In Amstelveen zijn twee NOMOS-meetpunten aanwezig, één staat op het raadhuis en de andere op een appartementengebouw aan Eyckenstein in Westwijk. Dit meetsysteem blijft ook in stand.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie