Vrijwilligers van Humanitas Amstelland hebben weer veel mensen geholpen.
Vrijwilligers van Humanitas Amstelland hebben weer veel mensen geholpen. Anneke Hymmen

Humanitas Amstelland: Steeds meer mensen hebben hulp nodig

15 maart 2023 om 08:00 Maatschappelijk

AMSTELLAND In het afgelopen jaar hebben vrijwilligers van Humanitas Amstelland opnieuw meer mensen geholpen dan het jaar ervoor. “We kunnen tevreden terugkijken, maar met een heel dubbel gevoel,” zegt Menco Dane, voorzitter. Het was een jaar met ingrijpende gebeurtenissen, waardoor veel mensen in onzekerheid verkeren. ‘De overheid kwam gelukkig met steunmaatregelen, maar veel burgers vinden moeilijk de weg om daar gebruik van te maken en worden dan naar onze dienstverlening doorverwezen. We zijn tevreden dat we velen konden helpen, maar zijn we bezorgd over de omstandigheden die daar aanleiding toe gaven. Dat stimuleert ons tot nog meer inzet.”


”Eindelijk eens iemand in wie ik vertrouwen heb.” Humanitas is een landelijke vereniging van vrijwilligers. In de afdeling Amstelland zijn ruim 100 goed opgeleide vrijwilligers actief. ‘Hulp bieden van mens tot mens, kosteloos en zonder wachtlijst, met respect en behoud van de eigen regie. Daarom worden de mensen die geholpen worden ‘deelnemer’ genoemd en worden de problemen samen aangepakt. Het doel is zelfredzaamheid, maar dat kan alleen in een samenleving waar samen leven gestalte krijgt.’

”De vrijwilliger mocht ik altijd bellen.” Waar vrijwilligerswerk landelijk een krimp laat zien, kan de afdeling Amstelland zich gelukkig prijzen met een vrijwel constant aantal vrijwilligers. Dat wil niet zeggen dat er geen behoefte aan nieuwe vrijwilligers is. Integendeel, want het werk neemt op onderdelen sterk toe. Zo was bijvoorbeeld vorig jaar het aantal bezoekers aan de financiële cafés in Amstelland meer dan 1.500, een stijging van 35 procent ten opzicht van het jaar ervoor. Ook voor de andere activiteiten was er groei. Ook zijn er vragen om naast de bestaande activiteiten nog andere te beginnen, zoals een maatjesproject voor gezinnen.

”Zo blij met de vrijwilliger!” Wat doe je als Humanitas-vrijwilliger? Op die vraag krijg je meestal een bescheiden antwoord. Want vrijwilligers vinden het werk dat zij doen heel gewoon. Je biedt een luisterend oor, bent er voor de ander, zoekt samen oplossingen voor een probleem, niets bijzonders. Bij doorvragen wordt het beeld scherper. “Toen ik eerst in het gezin kwam was de stemming somber; ik moest het initiatief nemen. Na twee maanden is dat heel anders; het is opgeruimd, ik word enthousiast begroet, er zijn allerlei plannetjes en als de kids even lekker bezig zijn, brengt moeder zelf vragen over de opvoeding ter sprake.” Een vrijwilliger Thuisadministratie vertelt: “De eerste keer kwam een rommelige stapel papieren op tafel. Je handen jeuken om alles snel te ordenen. Eerst maar eens het gesprek aan gaan, het verhaal horen hoe het gegaan is, dat schulden hebben lang niet altijd eigen schuld is. En dan merk je dat ruimte krijgen en erover praten al belangrijk is om meer vertrouwen in de toekomst te krijgen. Daarmee is de belangrijkste stap gezet voor een traject naar een blijvende oplossing.”

Verschillende activiteiten Het vrijwilligerswerk van Humanitas kent verschillende activiteiten. Mensen kunnen worden verwezen, maar ook op eigen initiatief contact opnemen. Een coördinator gaat na wat de hulpvraag is, zorgt met een vrijwilliger voor een kennismaking en ondersteunt waar nodig. Afhankelijk van de hulpvraag en de omstandigheden duurt het traject enkele maanden tot maximaal een jaar.

Home-Start Vrijwilligers helpen gezinnen bij de opvoeding, zij ondersteunen de ouder(s), zijn voor de kinderen soms een soort extra oma of opa, maar vooral voor de ouder(s) een vraagbaak en vertrouwenspersoon die wekelijks langskomt.

Ondersteunen bij scheiding Hierbij is de vrijwilliger een scheidingsbuddy voor één of beide ouders. Ook kan er sprake zijn van begeleiding van de omgang van de kinderen met de andere ouder. Bij dit laatste is altijd van belang dat beide ouders akkoord gaan met de ondersteuning. 

Thuisadministratie Veel verschillende factoren kunnen oorzaak zijn van financiële problemen. Altijd leiden die tot stress en schaamte. Maar ook hier geldt dat de deskundige vrijwilliger helpt om zicht te krijgen op wegen om die problemen op te lossen. Voor jongeren is er het programma ‘Get a Grip’, waarbij ze gecoacht worden te budgetteren, eventueel bestaande schulden af te lossen en nieuwe te voorkomen.

Financieel Café Samen met Participe heeft Humanitas Amstelland op drie locaties in Amstelveen een financieel café. Zonder afspraak vooraf is er gedurende 2 uur de mogelijkheid om met vragen op financieel-maatschappelijk terrein binnen te lopen.

Voor meer informatie en contactgegevens: www.humanitas.nl/amstelland onder de kop: wat we doen.


Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie