De gemeente krijgt steeds meer signalen dat inwoners het financieel moeilijk hebben.
De gemeente krijgt steeds meer signalen dat inwoners het financieel moeilijk hebben. Naomi Heidinga

‘Ook met 4.000 euro is het soms moeilijk rondkomen’

1 februari 2023 om 12:00 Maatschappelijk Krap bij kas in Amstelveen

AMSTELVEEN Steeds meer Nederlanders kunnen financieel niet rondkomen. Geldt dat ook voor de inwoners van Amstelveen? Het Amstelveens Nieuwsblad bericht de komende weken over de financiële positie van Amstelveners. Vandaag deel 1: Geldgebrek.

Een tijdje geleden vroor het”, zegt Tara Wandari. “Toch zet ik de verwarming dan niet aan. Ik had het echt koud, maar zo houd ik mijn stookkosten laag. Het is funest voor mijn artrose, maar het moet. Ik kan niet anders. Ik ben alleenstaand, zit in de ziektewet en krijg een WIA-uitkering. Mijn netto inkomen per maand is 1.400 euro. Daar redde ik het altijd mee. Maar vanaf 1 januari niet meer. Mijn stookkosten zijn tweehonderdvijftig procent hoger geworden. Heet water is zestig procent duurder dan in 2022. Ik betaal nu totaal 900 euro aan mijn woning per maand. Doordat de zorgpremie en gemeentebelastingen fors hoger zijn geworden en ik ook beduidend meer betaal voor mijn boodschappen is het voor mij heel moeilijk om van het resterende bedrag rond te komen.”


Wandari zit sinds 2016 in de ziektewet. “Ik ben 65 en heb als supervisor bij een luchtvaartmaatschappij gewerkt. Ik ga niet naar de Voedselbank. Nog niet. Wel heb ik woningbouwvereniging Eigen Haard gemaild dat de kosten te veel voor me worden. Ook heb ik contact gezocht met de gemeente.”

Vanwege de gestegen energiekosten kunnen huishoudens met een laag inkomen nog tot 1 mei bij de gemeente een energietoeslag over 2022 van 1.300 euro aanvragen. Toch komt Wandari daar niet voor in aanmerking. “Ik ben erover gebeld door iemand van de gemeente en zij vertelde me dat mijn inkomen net een paar euro’s te hoog is om de toeslag te ontvangen. Dat klopt niet naar mijn gevoel. Onlangs vernam ik dat iemand, die nog geen tien euro per maand minder te besteden heeft dan ik, wel recht had op de 1.300 euro energietoeslag. Ik gun haar echt het beste, maar dat voelt onrechtvaardig.”

WANHOOP NABIJ

Wandari is niet de enige die moeite heeft rond te komen. De energiecrisis, hoge inflatie en de naweeën van corona zorgen ervoor dat een aantal Amstelveners, zeker die met een uitkering, voortdurend geldgebrek heeft. “Ik weet het vaak niet meer”, zegt Angelique van Oostende. Drie en een half jaar geleden kwam zij met haar man en zes kinderen uit Noord-Ierland naar Nederland. De in Zuid-Afrika geboren Angelique heeft een Nederlands paspoort. Met haar man vond zij werk in de buurt van Amstelveen, maar doordat het bedrijf waar zij beiden voor werkten failliet ging, kwamen ze op straat te staan. Na het ontslag volgde een echtscheiding. Zij staat er nu alleen voor met haar kinderen en is de wanhoop nabij. Al drie maanden betaalt ze door gebrek aan inkomen geen rekeningen en huur. Ze is de laatste maanden 16 kilo afgevallen. “Als ik moet kiezen: ik geen eten of de kinderen dan is de keuze snel gemaakt.” Zij leeft van de Voedselbank. Ik ben naar de gemeente gegaan voor hulp. Daar zit nu wat beweging in, maar dat heeft lang geduurd. Wat ik zou willen is even wat rust, zodat ik alles op orde kan brengen.”

HOGE HUUR

Toch zijn het niet alleen Amstelveners met een uitkering die moeite hebben rond te komen. Het geldt ook voor anderen: jongeren, ondernemers en huishoudens uit de middenklasse. Ze hebben werk en toch zitten ze in het nauw. Henk Jurriansen, coördinator bij het Financieel Café, waar
inwoners langs kunnen gaan als zij vragen hebben over geldzaken. “Onlangs kwam er een man bij ons. Hij was doorgestuurd door de Voedselbank. De meneer verdiende per maand vierduizend euro netto. Hoe is het mogelijk, dacht ik. Maar als je er nader naar kijkt is het niet eens zo verbazingwekkend. Hij was getrouwd en had zes jonge kinderen. Met een hoge huur (bijna de helft van zijn inkomen), energiekosten die de pan uit rezen, een dure zorgverzekering voor het hele gezin en eten en drinken wat door de hoge inflatie veel meer kostte dan een jaar geleden was het gezin in de problemen gekomen. Hij had geprobeerd verandering in zijn situatie te brengen. Maar een goedkopere woning konden ze onmogelijk op korte termijn vinden en voor een toeslag kwamen zij niet in aanmerking. Je denkt: vierduizend euro, het bestaat niet. Maar dat bestaat dus wel.”


BIJZONDERE BIJSTAND

Als Amstelveners financieel niet rond kunnen komen, kunnen ze aankloppen bij de gemeente. Wethouder Marijn van Ballegooijen (Werk en Inkomen). “We krijgen diverse signalen dat inwoners het moeilijk hebben. Bij de afdeling bijzondere bijstand komen meer aanvragen binnen dan voorheen. Bijzondere bijstand heeft een tijdelijk karakter. Als een inwoner bijvoorbeeld naar de tandarts moet omdat hij een gaatje heeft en de persoon dat niet kan betalen dan kan hij een beroep doen op bijzondere bijstand. Een ander signaal is dat vooral nieuwe inburgeraars het niet redden. Zij willen een frisse start, maar worden geconfronteerd met hoge lasten. De gemeente probeert hen daarbij te helpen met een bijstandsuitkering en het betalen van een zorgverzekering. Toch blijkt dat het bedrag dat wij geven niet toereikend is om alleen al de kosten te betalen. Zij hebben dus altijd bijzondere bijstand nodig. Dat is zorgwekkend.”

De wethouder merkt ook dat inwoners zich meer melden, omdat zij de energierekening niet kunnen betalen. Van Ballegooijen: “De energietoeslag is niet genoeg en daardoor komen inwoners in de problemen. We pluizen dat per huishouden uit. Als blijkt dat Amstelveners het niet redden zoeken we contact met betrokken instanties en als ze er recht op hebben, springen we ook financieel bij.”

RUIMHARTIG

Henk Jurriansen ziet dat de gemeente in het algemeen ruimhartig beleid heeft. “We merken dat mensen het moeilijk hebben. Maar de gemeente probeert rechtvaardig te handelen. Dat de een wel energietoeslag krijg en de ander niet, dat is lastig. Als je de grens voor energietoeslag honderd euro lager of hoger legt, zijn er dan weer inwoners die net buiten de boot vallen. Ik weet ook niet hoe je dat het best kunt doen. De ideale inkomensgrens voor energietoeslag is er niet.’

Het heeft wel tot gevolg dat sommige inwoners zich zorgen blijven maken. Tara Wandari: “De onzekerheid vind ik echt heel naar. Wat 2023 gaat brengen weet ik niet. Ik hoop echt dat er versoepeling komt voor mensen die in de problemen zitten en waar ik nog veel meer op hoop: dat alles niet nog duurder wordt.”

Martin Bons

Tara Wandari is een gefingeerde naam. Haar werkelijke naam is bij de redactie bekend.


Dit artikel is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit het Mediafonds Amstelveen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie