De laatste hand wordt gelegd aan de tijdelijke verblijfsunits.
De laatste hand wordt gelegd aan de tijdelijke verblijfsunits. Monique Sons/BDU

Opvang Oekraïense vluchtelingen in tijdelijke noodhuisvesting

Maatschappelijk

AMSTELVEEN In het voorjaar kwam de gemeente tot overeenstemming met de Maarsen Groep en Zadelhoff over de bouw van tijdelijke verblijfsunits voor Oekraïense vluchtelingen aan de Professor E.M. Meijerslaan. Deze units worden begin augustus in gebruik genomen. Het gaat om 44 units met gedeelde keuken/huiskamers, douches en toiletten. De tijdelijke units zijn bestemd voor Oekraïense vluchtelingen die momenteel bij gastgezinnen in Amstelveen verblijven. 

Een verblijfsunit biedt plaats aan huishoudens van twee tot drie personen, grotere gezinnen kunnen meerdere verblijfsunits toegewezen krijgen. In totaal biedt de tijdelijke noodvoorziening plek aan ongeveer 80 vluchtelingen. 

GASTGEZINNEN ‘Opvang in gastgezinnen vraagt het nodige van gezinnen én vluchtelingen’, schrijft het college van B en W in een brief aan de raad. ‘Het gaat in veel gevallen goed, maar deze vorm van opvang is niet altijd houdbaar op langere termijn.’ Vluchtelingen die niet langer op hun logeeradres kunnen blijven, kunnen contact opnemen met de gemeente. De gemeente bekijkt per individueel geval wat een passende oplossing is. Er kan een nieuwe plek worden gevonden in de regio of elders in ons land via het Humanitair Service Punt in Amsterdam of vanaf augustus in de tijdelijke noodvoorziening van de Maarsen Groep. 

TOEWIJZING Het aantal opvangplekken op deze locatie is beperkt. Daarom hanteert de gemeente een aantal toewijzingscriteria: vluchtelingen moeten binding hebben met Amstelveen, al tenminste twee maanden in de gemeente verblijven, ingeschreven staan in de BRP (Basisregistratie Personen) en schoolgaande kinderen, werk of familie in Amstelveen hebben. De gemeente heeft met vluchtelingen bij gastgezinnen contact gehad om hun situatie en hun verblijfsperspectief te bespreken. Op basis van deze gesprekken en bovengenoemde criteria heeft de gemeente circa 26 Oekraïense gezinnen benaderd die in aanmerking komen voor een plek, melden B en W. ‘Als al deze gezinnen daar gebruik van willen maken, is de opvang nagenoeg vol.’

De tijdelijke noodvoorziening is onderdeel van de gemeentelijke opvang. Daartoe sluit de gemeente een bruikleenovereenkomst af met de eigenaar, Maarsen Groep. De locatiemanagers van de hotels aan de Prof. J.H. Bavinklaan zijn ook aanspreekpunt voor de vluchtelingen aan de E.M. Meijerslaan en de eerste maanden van het verblijf is er ook een beheerder op de locatie. De gemeente heeft een verklaring van geen bezwaar (vvgb) aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor een verblijf van langer dan zes maanden in het gebied Kronenburg. Het college wacht nog op een reactie op deze aanvraag.

STATUSHOUDERS Om ruimte te creëren in de asielzoekerscentra heeft ook Amstelveen al eerder toegezegd statushouders versneld op te zullen nemen. Maandag 25 juli is een eerste groep statushouders in Amstelveen aangekomen en ondergebracht in een hotel. Vluchtelingenwerk gaat de maatschappelijke begeleiding doen en de gemeente start een inburgeringstraject voor de statushouders.

advertentie
advertentie